Gebiedsscan criminaliteit & overlast

Een methodiekbeschrijving (2008). B. Beke, E. Klein Hofmeijer en P. Versteegh (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 22

Samenvatting

De gebiedsscan is een gestandaardiseerde werkmethode die het fundament legt voor een succesvolle aanpak van gebiedsgebonden veiligheidsproblemen op een wijze waarbij informatie - , probleem – én resultaatsturing effectief worden gecombineerd.

De kern van de methodiek is gelegen in een systematische beschrijving en analyse van de belangrijkste veiligheidsproblemen. Dat gebeurt door een slimme koppeling van ‘systeemkennis’ (cijfers over geregistreerde criminaliteit en overlast) aan ‘straatkennis’ (ervaringen en inzichten van het politieteam en bewoners, winkeliers, jeugdhulpverlening, woningcorporaties en dergelijke).

Met deze gezamenlijke kennis en inzichten kan het verhaal achter de (politie)cijfers worden verteld. Het resultaat is een heldere en goed onderbouwde analyse van problemen op het gebied van criminaliteit én overlast, risico- en dadergroepen (‘hot groups’), probleemlocaties (‘hotspots’) en risicovoorzieningen (‘hot facilities’).

In deze publicatie wordt op overzichtelijke wijze beschreven hoe in drie bijeenkomsten de belangrijkste prioriteiten op het gebied van criminaliteit en overlast (tot op wijkniveau) in beeld worden gebracht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de methodiek bovendien duidelijk geïllustreerd. Tot slot wordt ingegaan op de benodigde randvoorwaarden voor succesvolle toepassing.

 

Bestanden downloaden

De_gebiedsscan_criminaliteit_overlast.pdf
PK22.Kerngegevens.pdf
Terug