Rellen om te rellen

Een studie naar grootschalige openbare-ordeverstoringen en notoire ordeverstoorders (2009). I. van Leiden, N. Arts en H. Ferwerda (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 25

Samenvatting

Typische notoire ordeverstoorders zijn mannen van gemiddeld 27 jaar en bekenden van de politie, vooral in verband met betrokkenheid bij openbare ordeverstoringen en overlast maar ook geweldpleging. Het merendeel van de mannen is actief in de eigen woonomgeving. Zij zijn in staat een rel te initiëren en hebben een neus voor gelegenheden waar de situatie kan uitmonden in een grootschalige ordeverstoring. Terwijl de massaliteit van een rel vooral wordt veroorzaakt door meelopers en wanna-bee’s, zijn het enkele notoire ordeverstoorders die de kern van de ordeverstoring vormen en de vlam in de pan doen slaan.

Het boek beschrijft verschillende typen ordeverstoringen en ordeverstoorders. Er worden drie typen rellen onderscheiden: incidentgestuurde, massagestuurde en afspraakgestuurde rellen. Elke vorm kent zijn eigen ontstaanswijze en dynamiek. De betrokken relschoppers laten zich onderscheiden in hooligans, wijkverstoorders en activisten. Activisten zijn actief bij massagestuurde rellen (bv. een uit de hand gelopen demonstratie) maar vooral bij afspraakgestuurde rellen (bv. een bewust geplande actie om de confrontatie met een tegenpartij aan te gaan). Hooligans zij bij alle typen rellen te vinden en wijkverstoorders handelen vooral incidentgestuurd (bv. naar aanleiding van een politieoptreden).

Activisten zijn te vinden bij massagestuurde rellen (bv. een uit de hand gelopen demonstratie) maar vooral bij afspraakgestuurde rellen (bv. een bewust geplande actie om de confrontatie met een tegenpartij aan te gaan). Hooligans zijn bij alle typen rellen te vinden en wijkverstoorders handelen vooral incidentgestuurd (bv. naar aanleiding van een politieoptreden).

Het boek sluit af met aantal aanbevelingen en suggesties voor preventief en pro-actief (politie)optreden. 

Bestanden downloaden

PK25.pdf
PK25.Kerngegevens.pdf
Terug