Civiele politie op vredesmissie

Uitzendervaringen van Nederlandse politiefunctionarissen (2010). Henk Sollie (IPIT, Universiteit Twente). Politiekunde 33

Samenvatting

De Nederlandse politie neemt sinds 2000 deel aan internationale vredesmissies. In verschillende landen en in zeer uiteenlopende omstandigheden zijn politiemensen betrokken bij de opbouw van de lokale politie. Doel is te komen tot goede politiezorg, min of meer naar westers model. 
Hoewel dit werk steeds belangrijker wordt, is over de uitvoering en de impact op de uitgezonden politiemensen nog weinig bekend. Deze studie biedt een gedetailleerd inzicht in de ervaringen van Nederlands politiepersoneel bij de uitvoering van de meest recente vredesmissies in Servië en Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Soedan, Kosovo en Afghanistan Beschreven wordt wat deze politiemensen doen, hoe zij hun werk ervaren en hoe de omgang verloopt met lokale en internationale politiefunctionarissen. Geanalyseerd wordt ook hoe politiemensen op deze missies worden voorbereid en welk effect uitzending heeft op hun carrière.
Nederlandse politiemensen bieden begeleiding bij de operationele taakuitvoering in uniformdienst, recherche en bij internationale samenwerking, maar adviseren ook over management en training op het gebied van - respect voor - de mensenrechten en kennis van fundamentele politiebeginselen. Aan de hand van interviews met missiegangers en andere betrokkenen wordt duidelijk wat dat van hen vergt, hoe goed ze zijn voorbereid en hoe hun terugkeer in het eigen korps verloopt. De Nederlandse politiemensen worden relatief goed geselecteerd en opgeleid voor het complexe werk. Toch zijn er ook verbeterpunten, zowel in de voorbereiding op de missie als bij hun terugkeer in Nederland. De Nederlandse politie kan meer profijt trekken van de opgedane kennis en ervaringen van teruggekeerde missiegangers.

Bestanden downloaden

PK33d_Civiele_politie_op_vredesmissie.pdf
Terug