De organisatie van de opsporing van cybercrime door de Nederlandse politie

(2012). N. Struiksma, C.N.J. de Vey Mestdagh en H.B. Winter (Pro Facto & Kees de Vey Mestdagh, Groningen). Politiekunde 43

Samenvatting
Onderzoeksbureau Pro Facto en het Centrum voor Recht&ICT van de Rijksuniversiteit Groningen hebben onderzoek gedaan naar de huidige en gewenste organisatie van de opsporing van cybercrime. Het gebruik en daarmee de invloed van het internet op de samenleving neemt sterk toe. Ook criminaliteit via het internet komt steeds meer voor. Dit onderzoek focust op de opsporing van cybercrime in ruime zin door de politie. In veel van de zaken waarbij de recherche opsporingsactiviteiten verricht, is sprake van een ICT-aspect. Bij vrijwel elke zaak wordt de computer en de telefoon van een verdachte onderzocht op aanwijzingen. 
De opsporing van cybercrime door de Nederlandse politie is voor een belangrijk gedeelte decentraal georganiseerd, in regionale of bovenregionale teams. Op landelijk niveau bevinden zich bij de Dienst Nationale Recherche van het KLPD twee teams die zich daarmee bezighouden. Volgens de onderzoekers levert de organisatie en invulling van de opsporing van cybercrime een aantal knelpunten op. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aansturing, de prioriteitstelling, de ondersteuning, de bezetting van teams en de ontwikkeling van kennis over cybercrime. 
De onderzoekers doen daarom aanbevelingen voor de organisatie van de opsporing van cybercrime en dan met name de benodigde specialistische kennis op verschillende niveaus van de opsporing. Zo wordt een aantal taken verder gedecentraliseerd naar de tactische en operationele afdelingen. Dit zijn bijvoorbeeld de beslissingsbevoegdheden over de prioritering van de op te sporen zaken en over de daarvoor vereiste kennis van andere afdelingen. Andere taken dienen echter gecentraliseerd te worden, zoals specialistische technische kennis en onderwijs en onderzoek. Specialistische kennis op het gebied van cybercrime zou geconcentreerd moeten worden in één enkele landelijke afdeling, die zowel nationale als regionale rechercheurs ondersteunt. De vorming van de Nationale Politie vormt een uitgelezen mogelijkheid om deze tekortkomingen weg te nemen.

Bestanden downloaden

Cybercrime.pdf
PK43.Kerngegevens.pdf
Terug