Inzet op Maat.

Onderzoek naar kenmerken en mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers (2013). H. de Blouw, I.R. Kolkhuis Tanke en C.C. Sprenger (Politieacademie, Apeldoorn). Politiekunde 56

Samenvatting

Onderdeel van het onderzoek naar het omgaan met vergrijzing bij de politie was een enquête onder politiemensen. Hieruit blijkt dat de politie als geheel niet afwijkt van soortgelijke sectoren. Wel valt op dat veel oudere medewerkers weinig formele scholing genieten. Er is daarbij tegelijkertijd sprake van veel informeel leren bij collega’s onderling. 
Het onderzoek maakt duidelijk dat een focus op de fysieke beperkingen van oudere medewerkers en daarmee samenhangend beleid te beperkt is. De soms nog heersende stereotypen over ouderen zijn zelf verouderd. Juist het vermogen om de psychisch-emotionele belasting door het werk te kunnen incasseren, te verwerken en ervan te herstellen en weer in balans komen, vormt de kern van duurzame inzetbaarheid. Een goede fysieke conditie is daarvoor van groot belang, dat wel. 
Een andere belangrijke pijler is de collegiale samenwerking. Het is een dragende factor om de werkdruk en -belasting met elkaar te reguleren. Dit wordt in het onderzoek ‘collegaschap’ genoemd. Het onderzoek beschrijft hoe, naast vakmanschap en leiderschap, collegaschap bijdraagt aan de versterking van duurzame inzetbaarheid van mensen. Niet alleen van de groep vergrijzende oudere politiemedewerkers, maar ook van om de (nu nog) jongere collega’s die nog heel lang en duurzaam mee moeten. 
Belangrijk is om het vraagstuk van duurzame inzetbaarheid niet meer te benaderen als een HRM-loopbaanvraagstuk. Benut de inzet van de verschillende kwaliteiten van individuele medewerkers die collegiaal samenwerken. Bewust differentiëren naar talenten, ambities en mogelijkheden van ieder individu in een team is belangrijk. Daarnaast zijn de factoren van duurzame inzetbaarheid natuurlijk ook relevant voor (oudere) leidinggevenden. En last but not least: investeer blijvend in fit & vitaal activiteiten en faciliteiten, ook voor de jongere generatie in het perspectief van hun inzetbaarheid wanneer ze oudere medewerker zullen zijn geworden.

Bestanden downloaden

Inzet_op_Maat.pdf
PK56.Kerngegevens.pdf
Terug