Sociale media: factor van invloed op onrustsituaties?

(2013). R.H. Johannink, I. Gorissen en N.K. van As (VDMMP, Houten). Politiekunde 52

Samenvatting
In opdracht van Politie & Wetenschap heeft VDMMP onderzoek gedaan naar de invloed van sociale media op situaties van maatschappelijke onrust. In dit rapport wordt in diverse casestudies onderzocht welke rol sociale media spelen bij de ontwikkeling van incidenten en hoe maatschappelijke onrust daarbij ontstaat en wordt beïnvloed. De vraag is wat dit betekent voor de politie. Welke keuzes spelen een rol bij het bepalen van de communicatiestrategie van de politie in crisissituaties? Wat is de rol van sociale media hierbinnen en welke effecten hiervan kunnen we waarnemen?
Een belangrijke conclusie is dat sociale media tijdens crisissituaties voor de politie zowel kansen als bedreigingen bieden. Een blijvend actieve houding van de politie op sociale media is noodzakelijk: niet aanwezig zijn betekent per definitie een stap te laat zijn.

De wereld van sociale media ontwikkelt zich sneller dan op papier is te beschrijven. Toch hopen de onderzoekers herkenning, verwondering en leermomenten mee te kunnen geven aan de lezers van dit rapport en bij te dragen aan de professionaliseringsslag die door de politie reeds is ingezet rond het gebruik van sociale media.

U staat op het punt om Sociale media: factor van invloed op onrustsituaties? bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • Sociale_media_factor_van_invloed_op_onrustsituaties.pdf
  • PK52.Kerngegevens.pdf
terug
Sociale media: factor van invloed op onrustsituaties?