Geweldige informatie?

Onderzoek naar informatiehuishouding van gewelds-meldingen bij de politie (2003). R. van Overbeeke, O. Nauta, A. Beerepoot, S. Flight en M. Rietveld (DSP-groep, Amsterdam). Politiewetenschap 10b

Samenvatting

Het rapport, 'Geweldige informatie', bevat het verslag van een onderzoek naar de wijze waarop geweldsmeldingen door de korpsen worden geregistreerd en welke gevolgen dat heeft voor de kennis en informatiepositie van de politie. Het is uitgevoerd door DSP-groep uit Amsterdam in twee grootstedelijke politieregio's met ieder hun eigen registratiesystemen. De belangrijkste conclusie in dat rapport is dat, anders dan werd verwacht, het registreren van geweldsmeldingen bij de politie geen bijzondere prioriteit heeft. Geweldsincidenten en meldingen worden in beginsel niet anders vastgelegd in de registratiesystemen van de politie dan andere meldingen. Dat betekent dat ook de geweldsregistratie mank gaat aan de bekende onvolkomenheden die kleven aan de gebrekkige informatiehuishouding bij de politie. Alleen als de aanpak van geweld deel uitmaakt van een probleemgerichte, projectmatige aanpak, wordt gericht geïnvesteerd in de opbouw van een goede kennis en informatiepositie. In de praktijk komt dit meestal neer op aparte, handmatig bij te houden, kaartenbakken. Dit onderzoeksverslag bevat een groot aantal aanbevelingen hoe de informatiehuishouding van de korpsen verbeterd kan worden, zowel in algemene zin als meer toegespitst op de registratie van geweldsmeldingen.

Bestanden downloaden

PW10b.Kerngegevens.pdf
Terug