Politiekennis in ontwikkeling

Een onderzoek naar het verzamelen en veredelen van informatie voor het Politie Kennis Net (2003). I. Bakker en K. van der Vijver (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 9

Samenvatting

Het Politie Kennis Net is in 1999 opgestart als een landelijke kennisbank met voor de politiepraktijk relevante, gevalideerde kennis en informatie. Dat maakt het tot een wezenlijk instrument voor kennismanagement bij de politie. In dit onderzoek wordt de ontwikkelingsgeschiedenis van PKN beschreven waarbij twee vragen centraal staan: hoe verloopt het proces van kennisvergaring en informatieverzameling binnen het PKN en in hoeverre voldoet het Politie Kennis Model (PKM) als basis voor de structurering van aangeboden kennis en informatie.

Beschreven wordt hoe de zogeheten ‘kennismakelaars’ een sleutelrol (zijn gaan) vervullen bij het proces van zowel kennisvergaring als veredeling. Gepleit wordt voor een actievere opstelling en inbreng van korpsen in instituten als toeleveranciers van kennis. Benadrukt wordt tevens het belang van goede validering van op te nemen praktijkkennis.

Geconcludeerd wordt dat de structuur van het kennismodel door deskundigen positief wordt beoordeeld maar dat de bruikbaarheid ervan ook wordt bevorderd doordat het in de loop van de tijd pragmatisch en flexibel is aangepast aan wensen en vragen vanuit de praktijk

Bestanden downloaden

PW9.Kerngegevens.pdf
Terug