Cijfers en stakeholders

Prestatiesturing en de gevolgen voor de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke relaties van de politie (2006). A. van Sluis, L. Cachet, L. de Jong, C. Nieuwenhuyzen en A. Ringeling (Erasmus Universiteit Rotterdam). Politiewetenschap 32a

Samenvatting 

Dit onderzoek gaat over de consequenties van prestatiesturing en het werken met prestatiegegevens voor de relaties van regiokorpsen met hun maatschappelijke en politiek-bestuurlijke stakeholders. Het is een vergelijkend onderzoek, gebaseerd op diepgaand en uitgebreid veldwerk in vijf politieregio's, waarin verschillen en overeenkomsten tussen politieregio's belicht worden. Een belangrijke vraag in dit onderzoek is in hoeverre 'perverse effecten' van prestatiesturing in de praktijk worden waargenomen. Een veelheid aan stakeholders komt aan het woord over hun ervaringen met en oordelen over prestatiesturing bij de politie. Zij maken deel uit van de politiek-bestuurlijke en de strafrechtketen en daarnaast van tal van samenwerkingsverbanden die de korpsen onderhouden. 
De studie wordt afgesloten met een aantal adviezen. Daarna volgt een slotbeschouwing met daarin een samenvattend beeld van de bevindingen van alle onderzoeken in het drieluik, en aanbevelingen voor de volgende generatie prestatieconvenanten. 

Bestanden downloaden

PW32a.Kerngegevens.pdf
Terug