Belediging en bedreiging van politiemensen

(2009). J. Naeyé (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 45d

Samenvatting

In de studie wordt ingezoomd op de verbale agressie waarmee politiemensen veelvuldig worden geconfronteerd: belediging en bedreiging. Meer in detail wordt belicht wie de beledigers en bedreigers zijn en waarvan zij zich zoal bedienen. Dat varieert van belediging met de opgestoken middelvinger, spugen en seksistische uitlatingen, tot bedreiging met mishandeling, verkrachting of de dood.

In detail wordt belicht wie de beledigers en bedreigers zijn en waarvan zij zich zoal bedienen. Dat varieert van belediging met de opgestoken middelvinger, spugen en seksistische uitlatingen, tot bedreiging met mishandeling, verkrachting of de dood. Wat daarbij opvalt is niet alleen dat het in 80% van de gevallen om ‘oude bekenden’ van de politie (veel en meerplegers) gaat, maar ook dat uitingen van verbale agressie vaker tegen de persoon zijn gericht dan het uniform. Dat heeft volgens de auteur ook consequenties voor de strafbaarheidstelling.

Net als vorige publicaties wordt ook deze gelardeerd met tal van aansprekende praktijkcasus. De studie wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen.

Bestanden downloaden

PW45d.Kerngegevens.pdf
Terug