'Kracht van meer dan geringe betekenis': Deel B

Sturing en toetsing van de politiële geweldsbevoegdheid (2008). G. Drenth, J. Naeyé en R. Bleijendaal, (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 45b

Samenvatting

In dit deel B wordt verslag gedaan van de wijze waarop het politiële geweldgebruik in het peiljaar 2005 is geregistreerd, beoordeeld en verantwoord. Het blijkt dat de verplichting om geweldgebruik vast te leggen met behulp van het landelijk voorgeschreven meldingsformulier onvoldoende wordt nageleefd. Voor al bij geweldgebruik waarbij de verdachte geen letsel oploopt en sprake is van licht fysiek geweldgebruik, wordt volstaan met een mutatie in het bedrijfsprocessensystemen. Wat dit betreft is onduidelijk wat onder geweld moet worden verstaan en wanneer er sprake is van letsel van ‘meer dan geringe betekenis’. De ambtsinstructie schrijft voor dat in dat laatste geval het Openbaar Ministerie in kennis moet worden gesteld, maar ook dat gebeurt in de praktijk amper. De auteurs pleiten er dan ook voor om de Ambtsinstructie 1994 zo te herzien dat de administratieve lasten voor het melden van het lichte geweldgebruik worden verminderd en dat de registratie en beoordeling van het zwaarder geweldgebruik minder vrijblijvend worden ingericht.

Bestanden downloaden

PW45b.Kerngegevens.pdf
Terug