Lokale politiek over de politie

(2010). T.B.W.M. van der Torre-Eilert, H. Bergsma en M.J. van Duin (LokaleZaken, Rotterdam). Politiewetenschap 52

Samenvatting
Veel recent onderzoek leert dat de invloed van de lokale politiek op de politie in het huidge politiebestel beperkt is. In deze studie worden gemeenteraadsleden daarover zelf aan het woord gelaten. Wat vinden zij van het functioneren van de politie? Hoe beoordelen ze de verschillende elementen van politiezorg? Hoe trachten ze zelf invloed uit te oefenen op de politie en hoe beoordelen ze de effectieve ruimte hiervoor? In totaal hebben ruim 600 raadsleden een vragenlijst ingevuld. Daarmee is een goed beeld gekregen over de opvattingen van de lokale politiek in gemeenten met maximaal 100.000 inwoners over veiligheid en politie.

Het onderzoek levert een genuanceerd beeld op. Raadsleden zijn redelijk tevreden over het functioneren van de politie in hun gemeente: ze geven die een ‘dikke zes’. De tevredenheid schuilt vooral in waardering voor lokale politiemensen: hun kennis, presentatie en actiegerichtheid. Twijfels zijn er over de aanpak van belangrijke dossiers zoals jeugdoverlast en –criminaliteit. Daar staat tegenover dat gemeenteraadsleden zich zorgen maken over de vele ontwikkelingen die de lokale inzetbaarheid van de politie en de zeggingschap daarover van het lokale bestuur, beperken. Bij voorbeeld de landelijk opgelegde prestatieafspraken. Een meerderheid verlangt dan ook (terug) naar de periode voor de regiovorming - gemeenten beschikten toen over ofwel een eigen gemeentelijk korps ofwel een post van de rijkspolitie - en naar lokaal vastgelegde prestatieafspraken. Veel gemeenten zoeken een ‘alternatief’ in de aanstelling van toezichthouders (stadswachten e.d.). Die hebben de voorkeur boven private toezichthouders of beveiligers.

Bestanden downloaden

PW52.Kerngegevens.pdf
Terug