Mobiel banditisme

Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland (2013). D. Siegel (Universiteit Utrecht). Politiewetenschap 72

Samenvatting

Dit onderzoek is gebaseerd op 127 interviews en observaties in Bulgarije, Litouwen, Polen en Roemenië, en biedt historische, politieke, economische en culturele verklaringen van het fenomeen ‘rondtrekkende criminele bendes’: wie zijn de daders, wat doen ze in Nederland, waar zijn de gestolen goederen en waarom komen de daders naar ons land? Als gevolg van de uitbreiding van de EU zijn er nieuwe kansen ontstaan voor criminelen uit Oost- en Centraal-Europa. Het wegvallen van grenzen tussen de EU-landen heeft anno 2013 bijgedragen aan de opkomst van nieuwe illegale markten en nieuwe vormen van georganiseerde misdaad, waaronder mobiel banditisme. Vanwege sociale ongelijkheid, extreme armoede, lage lonen, discriminatie en xenofobie hebben deze landen een groot deel van hun inwoners weinig te bieden. Velen van hen gaan daarom in West-Europa op zoek naar mogelijkheden om hun economische positie te verbeteren via legale of illegale wegen.
De Nederlandse politie heeft er in de afgelopen jaren al in geïnvesteerd om rondtrekkende bendes uit Oost- en Centraal-Europa aan te pakken. Uit de interviews met praktijkdeskundigen komt naar voren dat de samenwerking tussen Nederland en de landen waar de bendes vandaan komen nog wordt bemoeilijkt door verschillen in prioriteit, capaciteitsproblemen, uiteenlopende werkwijzen en wederzijdse vooroordelen. Met dit boek wordt getracht meer inzicht te verschaffen in de problematiek om zo een bijdrage te leveren aan de verdere verhoging van de effectiviteit van de aanpak.

Bestanden downloaden

Mobiel_banditisme.pdf
PW72.Kerngegevens.pdf
Terug