Spelen met weerbarstigheid

Belemmerende patronen en doorbrekende handelingsperspectieven bij het ontwikkelen van basisteams (2015). W. Landman, R.M. Kouwenhoven en M. Brussen (Twynstra Gudde, Amersfoort). Politiewetenschap 85

Samenvatting

Het realiseren van veranderingen in en rondom het politiewerk verloopt een stuk moeizamer dan de meeslepende veranderambities vaak doen vermoeden. Deze ervaring wordt vaak uitgedrukt met de woorden ‘het is weerbarstig’. Weerbarstigheid is een gevoelsterm die verwijst naar de blokkades in veranderprocessen die ervoor zorgen dat de organisatiebeelden op papier niet zomaar realiteit worden. Die blokkades worden veroorzaakt door allerlei patronen in denken, spreken en doen die het organisatieleven stabiel en voorspelbaar maken en daarmee tegenwerken bij verandering.

Twynstra Gudde heeft de patronen die verandering belemmeren in kaart gebracht door intensief actieonderzoek te doen naar veranderingen in drie basisteams. Dit door te participeren en te interveniëren in twaalf verandertrajecten, mee te draaien met operationele diensten en onderdeel te zijn van het dagelijks organisatieleven van een basisteam. Deze onderzoeksinspanningen hebben een overzicht opgeleverd van tien belemmerende patronen. Deze patronen zijn uitgewerkt aan de hand van uiteenlopende voorbeelden en verdiept met literatuur. In het actieonderzoek is tevens geprobeerd om de belemmerende patronen te doorbreken. Dit heeft geresulteerd in tien handelingsperspectieven die politiemensen kunnen benutten om weerbarstigheid hanteerbaar te maken.

De opbrengsten van het actieonderzoek bieden veranderaars binnen de politie – leidinggevenden, medewerkers en adviseurs – handvatten om weerbarstigheid te doorzien en te doorbreken. De actieonderzoekers doen veranderaars binnen de politie de uitnodiging om te spelen met weerbarstigheid, omdat zij hebben gemerkt dat dit bijdraagt aan effectievere veranderprocessen.

Bestanden downloaden

PW85.pdf
PW85.epub
PW85.Kerngegevens.pdf
Ervaringen_met_Spelen_met_weerbarstigheid.pdf
Terug