[email protected]

Een onderzoek naar ervaringen van wijkagenten met een website en met e-mail (2003). A. Kuijvenhoven en E. van Laere (Bureau B.A.A.T.). Verkenningen 6

Samenvatting

Deze verkenning heeft betrekking op het gebruik binnen politiekorpsen, met name door 'wijkagenten in het kader van het gebiedsgebonden werken, van de mogelijkheden die het internet biedt voor rechtstreekse communicatie met (buurt)bewoners.
Het blijkt dat de politiekorpsen op dit vlak nog maar aan het begin zijn van een ontwikkeling naar wat wordt genoemd een 'E-organisatie', waarin het - gericht gebruik van - internet is opgenomen als een integraal bestanddeel van hun werkprocessen.
Voor wat betreft het daadwerkelijk gebruik van het internet, of e-mail verkeer, door wijkagenten worden in de praktijk drie varianten aangetroffen: wijkagenten met een eigen website, agenten met een eigen pagina op de site van het korps en agenten die onderdak hebben gevonden op de site van 'partnerorganisaties' in de wijk.
Agenten die een eigen site beheren zijn daar tevreden over, meer ook dan agenten die 'slechts' een pagina op de korpssite beheren. Actief een e-mail adres bekendmaken bevordert het e-mail verkeer, dat verder als overwegend ' zakelijk' wordt omschreven. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat intensief internetgebruik de aard van het werk of de relaties met collega's of chefs beïnvloeden.
Voor wat betreft de toepassingsmogelijkheden zien de auteurs vooral mogelijkheden in het kader van een meeromvattend, landelijk communicatiebeleid waarbij de algemene politie website kan uitgroeien tot een 'veiligheidsportal'. Zij bepleiten voorts het opzetten van lokale experimenten om de bruikbaarheid van internet voor het gebiedsgebonden politiewerk te testen en mogelijk te vergroten.

Bestanden downloaden

wijkagent.pdf
VK6.Kerngegevens.pdf
Terug