Berusten en afwachten: de politie binnen de Veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de visie op en ervaring met de veranderende rol en taken van politieregio’s bij de vorming van veiligheidsregio’s (2005). R.P. Bron, I. Helsloot, J.G.H. Bos, S.D. Schaap, B.J. Naaijkens (COT, Den Haag). Verkenningen 16

Samenvatting

Onderwerp van deze kortlopende verkenning is de veiligheidsregio's en hun mogelijke consequenties voor de politie, toegespitst op een drietal essentiële bestanddelen van het concept van veiligheidsregio: geïntegreerd (regionaal) bestuur, gezamenlijke meldkamer en regionaal veiligheidsbureau. Onderzocht is welke visies, plannen en ervaringen bestaan binnen de regiokorpsen en in hoeverre die aanleiding zijn en aanknopingspunten bieden voor verder onderzoek.
De belangrijkste conclusie, welke besloten ligt in de titel, is dat voor de politie nog allerminst helder is van de meerwaarde is van het concept, wat bijdraagt aan een stemming van berusten en afwachten wat er verder komen gaat. Dat laat zich voor een deel verklaren door het feit dat dat - coördinatie van - de rampenbestrijding de belangrijkste ratio achter de veiligheidsregio lijkt te zijn en dat raakt maar aan een heel klein aspect van de brede politiefunctie. Dat alles neemt niet weg dat in een enkele regio positieve ervaringen zijn opgedaan met bijvoorbeeld het functioneren van een regionaal veiligheidsbureau.
In deze uitkomsten werd vooralsnog geen aanleiding gevonden voor vervolgonderzoek. 

Bestanden downloaden

berusten_en_afwachten.pdf
VK16.Kerngegevens.pdf
Terug