Cameralessen uit Groot-Britannië

(2006). S. Flight, P. Hulshof en P. van Soomeren (DSP-groep, Amsterdam). Verkenningen 24

Samenvatting

In Engeland zijn dertien projecten van cameratoezicht geëvalueerd. De vraag was of daaruit lessen te trekken zijn voor Nederland. Zowel wat betreft invoeringservaringen als opbrengsten en effecten.
De uitkomsten zijn even teleurstellend als veelzeggend: de meeste projecten in Engeland zijn dermate ondoordacht opgezet dat ze zich nauwelijks laten evalueren. De belangrijkste les is dan ook samen te vatten in een kort, en niet onbekend, devies: bezint eer gij begint.
Een goed overzicht van waar met cameratoezicht overal rekening mee moet worden gehouden staat in de P&W publicatie Inzoomen en uitzoomen op Zaandam (Politiekunde 11), met name het laatste hoofdstuk: State-of-the-art. 

Bestanden downloaden

lessen_cameratoezicht.pdf
VK24.Kerngegevens.pdf
Terug