Geografische daderprofilering

(2006). M.J.J. López (RCM-advies). Verkenningen 27

Samenvatting

‘Geografische daderprofilering is een opsporingsmethodologie dat gebruik maakt van de locaties van gekoppelde delicten om het meest waarschijnlijke woongebied van de dader aan te wijzen’ . Geografische daderprofilering helpt de politie dus om een geografisch zoekgebied te bepalen waarbinnen de dader naar alle waarschijnlijkheid zal wonen. Het is een aanvullend hulpmiddel dat naast andere hulpmiddelen (zoals buurtonderzoek, plaats delictonderzoek, etc.) kan worden gebruikt om sneller en efficiënter tot een dader te komen.
Deze verkenning bevat een praktische handleiding voor de politie. Politiemensen die meer over geografische daderprofilering willen weten, kunnen erin kort en duidelijk lezen wat geografische daderprofilering precies is en wat je er in de praktijk mee kunt doen. Analisten, die de methode willen toepassen, vinden een duidelijk stappenplan. Het boekje biedt hen inzicht in de verschillende analysestappen waarmee ze op een relatief eenvoudige wijze tot een verantwoord geografisch daderprofiel kunnen komen.
In Nederland wordt geografische daderprofilering nog niet op grote schaal toegepast. Er zijn al wel enkele instanties en politiekorpsen die de methode op kleine schaal hebben ingezet om ervaring met het instrument op te doen en inzicht te krijgen in een beperkt aantal zaken. Het Korps Landelijke Politiediensten, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en de politiekorpsen Limburg-Zuid en Kennemerland zijn voorbeelden van instanties en korpsen die in Nederland ervaring hebben opgedaan met geografische daderprofilering.
Op dit moment loopt nog een evaluatieve studie naar ervaringen en opbrengsten in deze twee korpsen. 

Bestanden downloaden

geografische_daderprofilering.pdf
VK27.Kerngegevens.pdf
Terug