Politievakbonden: onzichtbaar, maar niet machteloos

(2006). B. Hoogenboom (Universiteit Nivra-Nyenrode). Verkenningen 19

Samenvatting

De verkenning is gericht op de - veranderende – positie en invloed van de politievakorganisaties.
Zoals ook in de verkenning wordt geconcludeerd is daar in het verleden verbazend genoeg nauwelijks onderzoek naar verricht. In het kader van de verkenning is onder meer gesproeken met voormalige en zittende vakbondfunctionarissen en politiechefs. De voornaamste conclusie en aanbeveling heeft betrekking op de wenselijkheid van toekomstgericht onderzoek naar de sterk veranderende rol en positie van de vakorganisaties bij de politie. Dat kan mede verklaard worden uit nieuwe ontwikkelingen op het gebied van inspraak en belangenbehartiging. In dat onderzoek zou ook aandacht gegeven moeten worden aan de informele invloed en machtspositie van de politievakorganisaties in verleden, heden en toekomst.

Bestanden downloaden

politievakbonden.pdf
VK19.Kerngegevens.pdf
Terug