Vreemdelingenpolitie in transitie

Een nadere verkenning van het operationeel vreemdelingentoezicht (2006). P. Boekhoorn en T. Speller (BBSO, Nijmegen). Verkenningen 20

Samenvatting

Recente beleidsontwikkelingen rondom het vreemdelingentoezicht, met name de uitbreiding van operationele bevoegdheden, overdracht van administratieve taken en uitbreiding van formatie, hebben ingrijpende consequenties gehad voor de inrichting en uitvoering van de vreemdelingentaak van de politie. Voor P&W aanleiding voor een nadere verkenning van de organisatorische en inhoudelijke stand van zaken bij de vreemdelingenpolitie na de ‘transitie’ van de toelatingstaken aan de IND en de uitbreiding van de formatie. De verkenning heeft het karakter van een tussenbalans die met name betrekking heeft op doorgevoerde veranderingen in organisatie en werkwijzen bij de vreemdelingendiensten in zes regiokorpsen.

Bestanden downloaden

vreemdelingenpolitie_in_transitie.pdf
VK20.Kerngegevens.pdf
Terug