De Nodale Oriëntatie van de Nederlandse Politie: over criminaliteitsbestrijding in de netwerksamenleving

Bouwstenen voor een beleidstheorie (2007). V. Bekkers, A. van Sluis en P. Siep (Erasmus Universiteit CPI, Rotterdam). Verkenningen 30

Samenvatting

Doel van de verkenning was de potentiële meerwaarde van dit ogenschijnlijk zo veelbelovende concept in beeld te brengen. Enerzijds door de achterliggende gedachten en inzichten nader te belichten en anderzijds door die te koppelen aan innovatieve methoden van toezicht, handhaving en opsporing. In dat verband is gekeken naar zowel bestaande toepassingen en ervaringen daarmee in de (politie)praktijk als naar mogelijke toepassingen. In beide gevallen staan centraal mogelijkheden van framing: nieuwe methoden of strategieën in sfeer van toezicht of opsporing en van reframing: het herijken van bestaande methoden met het oog op vergroting van controle of pakkans.

Bestanden downloaden

nodale_orientatie.pdf
VK30.Kerngegevens.pdf
Terug