Woongeschiedenis en de keuze van een plaats delict

Plegen daders misdrijven in hun voormalige woonbuurten? (2008). W. Bernasco, (NSCR, Amsterdam). Verkenningen 34

Samenvatting

Het betreft een verkennend onderzoek naar geneigdheid van daders van bepaalde typen misdrijven om doelwitten te kiezen in hun voormalige woonbuurt. Dat dit opgaat voor de huidige woonbuurt is bekend. Onderzocht is in hoeverre dit opgaat voor daders van woninginbraken, autokraken, overvallen en mishandelingen. Daartoe zijn gegevens uit HKS van politie Haaglanden verbonden met gegevens uit het GBA. Het achterliggend doel was onderzoeken in hoeverre dit bruikbare handvatten oplevert voor de politiële opsporing.
De uitkomsten zijn tweeledig. Enerzijds wordt hypothese dat verband bestaat, bevestigt. Enigszins verassend is dat hij meer op lijkt te gaan voor openlijke dan heimelijke misdrijven. Hoe dan ook is de tweede uitkomst minder hoopvol: vooralsnog is niet duidelijk hoe dit inzicht vertaald kan worden in bruikbare opsporingsstrategieën.

Bestanden downloaden

woongeschiedenis_jan2008.pdf
VK34.Kerngegevens.pdf
Terug