Politie en Bestuur in de Bible Belt: een verkenning

(2010). M.J. van Duin, T.B.W.M. van der Torre-Eilert, H. Bergsma, E. J. van der Torre ( LokaleZaken, Rotterdam). Verkenningen 49

Samenvatting

In dit verkennend onderzoek onder gemeenten van de zogenaamde bible belt wordt een kijkje gegeven in de relatief lastig te onderzoeken wereld van criminaliteit en handhaving in kleine christelijke dorpsgemeenschappen. Uit interviews en expertmeetings met vooral professionals uit de betrokken gemeenten blijkt dat er is weliswaar sprake lijkt te zijn van een eigen veiligheidsproblematiek, maar die is in omvang ook weer vrij beperkt is. Wel is er het vermoeden dat sprake is van onderrapportering, zeker ook wat betreft huiselijke problematiek achter de voordeur. Verder valt vooral het alcohol- en druggebruik onder jongeren op en de daaraan gerelateerde overlast. Bij de aanpak hiervan moet rekening worden gehouden met de gedogende houding van de gemeenschap, zeker bij alcoholmisbruik en de neiging tot zelfredzaamheid (dat lossen wel onderling wel op) en het buitensluiten van bemoeienis van buitenaf. Regelontduiking lijkt in zijn algemeenheid een beetje bij de cultuur te horen en wordt door de mensen zelf niet als probleem gezien. Dit maakt bestuurlijke en politiële handhaving complex, zeker waar de regelontduiking wordt gecombineerd met anti-overheidssentimenten. Het blijft overigens wel lastig om te bepalen of de problematiek typerend is voor de Bible Belt of dat het eerder gaat om kenmerkende factoren voor kleine plattelandsgemeenschappen. 

Bestanden downloaden

bible_belt.pdf
VK49.Kerngegevens.pdf
Terug