Over pedoseksuelen gesproken

Het leven van pedoseksuelen op basis van verhalen van hun (ex-)partners, justitiële informatie en de klinische partij (2011). A. van Wijk en I. van Leiden (red.) (Onderzoeks- en Adviesbureau Beke, Arnhem). Verkenningen 58

Samenvatting

In deze verkenning is onderzoek gedaan naar twintig pedoseksuelen door hun (ex-) partners uitvoerig te interviewen en een vragenlijst af te nemen. Het onderzoek is daarnaast uitgebreid met informatie uit politieregistraties en uit de behandelpraktijk. Het onderzoeksgroep blijkt zeer divers te zijn. De vrouwen verhalen van een soms zeer problematische jeugd en gezinsachtergrond van hun man, waarbij ze in een aantal gevallen zelf misbruikt zijn of in ieder geval ervaring hebben opgedaan met seksueel afwijkend gedrag. Verder komt relatief vaak in zichzelf terugtrekkend en vermijdend gedrag voor in contacten. Hobby’s zijn vaak solistisch van aard. De indruk van de vrouwen is dat sommige mannen zich bij kinderen beter op hun gemak voelen. Waar zij zich bij volwassenen underdog voelen krijgen ze van kinderen wel respect. Veel mannen kampen bovendien met gezondheidsproblemen en zijn verslavingsgevoelig. Vaak is er sprake van een gemankeerde start van de relatie waarin de vrouw in een kwetsbare positie was. Het onderzoek geeft meer achtergrondinformatie over plegers van pedoseksuele delicten.

Het betreft een internationale studie die naast Nederland wordt uitgevoerd in de VS en Canada. Deze studies zijn echter nog niet ver gevorderd. Het rapport wordt door Politie en Wetenschap uitgegeven als verkenning en verder wordt het onderzoek door Beke uitgegeven in eigen beheer.

Bestanden downloaden

pedo.pdf
VK58.Kerngegevens.pdf
Terug