De rol van (ex) delinquenten in politiewerk

Een verkenning van mogelijkheden en praktijken (2013). B. Rovers, E. Bervoets en D. Keijzer (BVTO, Den Bosch / LokaleZaken, Rotterdam). Verkenningen 64

Samenvatting

In deze verkenning wordt een overzicht gegeven van wat er op dit vlak gebeurt, met name bij de inzet van jeugdige ex-delinquenten voor de politiële jeugdtaak. Werkt de inzet van (ex-) delinquenten naar verwachting? En zo ja, bij welke vormen en doelgroepen, en onder welke omstandigheden?

In het werkveld van politie en justitie komen we met grote regelmaat voorbeelden tegen van de inzet van (ex-)delinquenten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de wijkagent die (ex-)delinquenten inzet voor voorlichting op scholen, aan de inzet van risicojongeren in toezichtprojecten, aan de inzet van (ex-)delinquenten als (straat)coach of buddy, maar ook aan de delinquent die optreedt als informant in een opsporingsonderzoek of als kroongetuige in een strafproces. In deze verkenning wordt een overzicht gegeven van wat er op dit vlak gebeurt, met name bij de inzet van jeugdige ex-delinquenten voor de politiële jeugdtaak. De onderzoekers vinden binnen hun afgebakende onderzoeksvraag echter niet zoveel relevante projecten in de veiligheidssector met (jeugdige) ervaringsdeskundigen. Weliswaar zien ze een sterke toename van burgerparticipatie bij de politie, maar als ze specifieker kijken naar de inzet van ervaringsdeskundigen, lijkt het er eerder op dat sprake is van afnemende populariteit. Een tweede opvallende bevinding ten aanzien van de aangetroffen praktijken, zowel binnen als buiten het veiligheidsveld, is dat de levensduur doorgaans niet al te lang is: projecten starten, lopen een paar jaar en verdwijnen dan weer om vervolgens een paar jaar later weer in een gloednieuw jasje terug te keren. Van ervaringen die in het verleden of elders zijn opgedaan wordt nog niet al teveel geleerd.

Bestanden downloaden

De_rol_van_ex_delinquenten_in_politiewerk.pdf
VK64.Kerngegevens.pdf
Terug