Schrijven, hyven, facebooken, rappen en tweeten over criminaliteit en de politie

Een talige kijk in de leefwereld, normen en waarden van Nederlandse jongeren (2013). T.C. van Charldorp en R.A.M. van den Heerik (Vrije Universiteit, Amsterdam). Verkenningen 67

Samenvatting

Vanuit een geheel andere invalshoek is gekeken naar de leefwereld, normen en waarden van jongeren. Specifiek naar welke normen en waarden jongeren hanteren met betrekking tot criminaliteit en de politie.
Dit inzicht wordt verkregen door een analyse van hun online interactie. In de analyses wordt er niet alleen gekeken naar uitgesproken thema’s en meningen, maar wordt er juist ook gekeken naar onderliggende normen en verwachtingen. Doel is om inzicht krijgen in de normen en waarden omtrent bestaande criminaliteit, mogelijk nieuwe vormen van criminaliteit en de politie. De verkenning levert daarmee een aardige kijk in de belevingswereld van (een bepaalde groep) jongeren op internet. 

Bestanden downloaden

Schrijven.pdf
VK67.Kerngegevens.pdf
Terug