Controle van de prostitutie door de politie

(2014). M. Goderie (Goderie Onderzoek). Verkenningen 73

Samenvatting

In totaal zijn 34 observaties van politiecontroles uitgevoerd op verschillende plaatsen in Nederland in zowel gegunde als niet gegunde bedrijven. Tevens is er gesproken met 26 prostituees, vaak na de controles. De bereidheid om mee te werken was groot. Actief luisteren is volgens de onderzoekers essentieel om vertrouwen te winnen en de juiste signalen op te pakken: 'luisterhouding en gesprekstechnieken'.

De bevinding uit eerder onderzoek, dat in het geval van dwang een prostituee dit niet zo maar aan de politie zal vertellen, wordt bevestigd in dit onderzoek. Hoewel de meeste prostituees niet te maken hebben met mensenhandel, is het wel problematisch. Meerdere vrouwen geven aan collega' s te kennen die niet zelfstandig werken. Bijna alle prostituees, ook degenen die niet uitgebuit of gedwongen worden, vinden de controlegesprekken geen probleem. Tijdens de controles zien de onderzoekers meerdere kenmerken van de actieve luisterhouding, maar er is niet sprake van een constante gesprekskwaliteit.

De prostituees voelen zich met respect behandeld door de politie. De heersende tendens is dat er sprake is van vertrouwen in de politie, ook bij de buitenlandse prostituees. Toch zal geen van de prostituees een verklaring afleggen of aangifte doen bij de politie als het niet goed met hen of een collega gaat. Je verhaal vertellen aan de prostitutiecontroleurs is een grote stap en een veilige plek is niet gegarandeerd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de lage aangiftebereidheid ook tot terughoudendheid leidt bij de politie zelf. Meerdere prostitutiecontroleurs noemen het bovendien een groot knelpunt dat een leidinggevende of weegploeg ook vraagt om een aangifte, alvorens een zaak opgepakt kan worden.

De onderzoekers concluderen dat er tijdens de prostitutiecontroles nog wat kan worden verbeterd. De verbeteringen betreffen zowel de praktische omstandigheden - de locatie -, de aanpak van het gesprek, als de gesprekstechniek.

 

 

Bestanden downloaden

Controle_van_de_prostitutie_door_de_politie_1.pdf
VK73.Kerngegevens.pdf
Terug