Bad boys network

Over de relatie tussen full contact vechtsport en criminaliteit (2015). L. Loef en E. Lagendijk (DSP-groep). Verkenningen 76

Samenvatting

In deze verkennende studie gaan de onderzoekers op zoek naar of en hoe criminaliteit binnen de full-contactvechtsportsector plaatsvindt en welke factoren hierbij een rol spelen. Omdat over dit onderwerp nog betrekkelijk weinig bekend is, kent het een explorerende aanpak aan de hand van kwalitatieve methoden waarin een veelvoud van geschreven bronnen – literatuur, biografieën, onderzoeksmateriaal, media – aangevuld wordt met observaties en gesprekken met informanten uit de vechtsportsector, de recherche, de journalistiek en de wetenschap.

Uit deze informatieverzameling blijkt dat criminaliteit zich op allerlei manieren binnen deze sector manifesteert. Zo raakte een deel van de succesvolle kampioenen in het verleden betrokken bij criminele activiteiten. Hoe groot dit aantal is kan in dit onderzoek echter niet vastgesteld worden. Naast de directe betrokkenheid van de vechtsporters, heeft een deel van de vechtsportevenementen op verschillende wijzen een relatie met criminaliteit. Zo heeft een deel van de VIP-bezoekers criminele antecedenten en worden deze evenementen gebruikt als etalage en netwerkbijeenkomsten voor de onderwereld. Ook heeft een deel van de personen die te maken heeft met de organisatie van evenementen - promotoren, sportschoolhouder, sponsoren, beveiliging - criminele banden. Dit leidt ertoe dat de evenementen deels gefinancierd worden via illegaal verkregen geld, waaronder de betaling van de vechtsporters zelf. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat deze evenementen gebruikt worden voor witwaspraktijken.

Een bijkomende relatie met de criminaliteit is dat de vechtsportsector banden heeft met andere subculturen waarvan bekend is dat ze criminogeen zijn: outlaw motorgangs, coffeeshops en de seksindustrie. De subculturen overlappen en versterken elkaar. Het gaat dus ook om vechtsporters die zelf niet direct te maken hebben met criminaliteit, maar op deze manier toch een (indirecte) relatie kunnen hebben tot criminaliteit.

De onderzoekers wijzen een aantal factoren aan die de full-contact vechtsportsector criminogeen maakt:

- De vechtsporters zijn gewenst binnen criminele organisaties omdat zij geweld symboliseren en de vaardigheden en kracht    hebben om dit ook uit te oefenen in binnen de criminele organisatie;
- Omdat er steeds minder verdiensten zijn binnen de sector, wordt men vatvaarder voor de optie om op illegale manier geld te verdienen;
- Een deel van de sportscholen en evenementen kan gezien worden als criminele broedplaats omgeven door een netwerk van verweven actoren, die voor een deel betrokken zijn in de criminaliteit;
- Een gebrek aan regulering rondom de kwaliteit van sportscholen, trainers en de financiering binnen de sector zorgt ervoor dat criminele betrokkenheid mogelijk blijft.

Overigens trekken deze vechtsporten een doelgroep van risicojongeren aan waarop de genoemde factoren meer vat hebben vanwege hun geringe kansen in de maatschappij.

Bestanden downloaden

VK76.pdf
VK76.Kerngegevens.pdf
Terug