Ongeüniformeerde private beveiligers in het publieke domein bij evenementen

Een verkenning bij de Ziggo Dome in Amsterdam (2018). R. Bloeme, P. van Soomeren, B. Szytniewski P&W verkenning 2018

Samenvatting
Het betreft hier een beperkte verkenning waarin wordt gekeken naar het optreden van ongeüniformeerde private beveiligers in de openbare ruimte rond de Ziggodome in Amsterdam. De verkenning is uitgevoerd in samenspraak met de NP en het ministerie van JenV, waar pilots in voorbereiding zijn met privaat ongeüniformeerde optreden. Het gaat dan uiteraard om het ‘spotten’ van verdachte personen die wellicht plannen van terroristische aard hebben.
Vastgesteld is dat bij betrokken partijen serieuze behoefte bestaat aan experimenten met de inzet van ongeüniformeerde privaat personeel. Bij de Ziggodome geldt momenteel al een vorm van dergelijk optreden en daar heeft DSP nader naar gekeken.
Het onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie, interviews met sleutelfiguren en observaties, inclusief een meeloopavond met de politie ter plaatse.

In de praktijk blijken er nog al wat haken en ogen te zitten aan het bestudeerde fenomeen zo blijkt uit het verslag:

- De samenwerking met de politie en de beveiligers verloopt op zijn zachtst gezegd
  moeizaam.
- Het is niet duidelijk welke werkwijze de beveiligers hanteren, of zouden moeten hanteren
- Het ontbreekt aan gemeenschappelijke doelen.
- Bij gebrek daaraan kan er geen inschatting worden gemaakt over de effectiviteit van een
  eventuele gezamenlijke aanpak.
- Het theoretisch fundament waarop een spotteraanpak zou moeten berusten is nogal wankel.

Bestanden downloaden

VK82.pdf
VK82.Kerngegevens.pdf
Terug