Rellen in Ondiep

Ontstaan en afhandeling van grootschalige ordeverstoring in een Utrechtse achterstandwijk (2010). G.J.M. van den Brink en M.Y. Bruinsma (red.) (IVA Beleidsonderzoek en Advies / Universiteit van Tilburg). Politiekunde 29

Samenvatting

In deze studie worden de rellen na het schietincident begin 2007 in Ondiep nauwgezet gereconstrueerd en verloop en afhandeling belicht vanuit verschillende perspectieven. Aan het woord komen onder meer nabestaanden, wijkbewoners, politie, opbouwwerkers en andere professionals en het lokale bestuur. De aandacht gaat speciaal uit naar het functioneren van de politie uit en de mogelijk lessen die te trekken zijn uit het verloop van de rellen en haar aandeel bij de beteugeling daarvan. Ook de rol en invloed van de media worden uitvoerig belicht.

Vragen die aan bod komen zijn: hoe zijn de rellen ontstaan, welke rol speelden de verschillende partijen, hoe verliep de aansturing vanuit de lokale driehoek, welke rol hebben de wijkbewoners in de dagen na de rellen gespeeld, wat voor houding namen de media aan en wat waren de gevolgen in termen van beeldvorming, en hoe hebben agenten een en ander beleefd en wat heeft dat gedaan met hun relatie tot de bevolking?

Geconcludeerd wordt dat het mede te danken is aan de opstelling van de wijkbewoners, die de inmenging van relschoppers van buiten afkeurden, en aan de dubbele strategie van ‘empathie en strikte handhaving’ van de toenmalige driehoek, dat de ongeregeldheden na het schietincident niet (verder) zijn geëscaleerd is. Van belang was ook dat met deze strategie succesvol kon worden ingehaakt op de goede persoonlijke contacten in de wijk van sleutelfiguren bij politie en gemeente. Ook de kennis en ervaringen die de toenmalige Hoofdofficier van Justitie had opgedaan met de aanpak van rellen na een soortgelijk incident in de Graafsewijk in den Bosch, kwamen van pas.

Een van de lessen die getrokken worden is dat de strategie van empathie en handhaven, die in Ondiep goed heeft gewerkt, niet op zichzelf staat maar in de traditie van het gebiedsgebonden politiewerk in ons land.

Bestanden downloaden

PK29.pdf
PK29.Kerngegevens.pdf
Terug