Lokale politiechefs

Het middenkader van de basispolitiezorg (2007). E. J. van der Torre (COT, Den Haag). Politiewetenschap 38

Samenvatting

Bij het middenkader bij de politie gaat het om een ‘vergeten’ managementlaag die nog nauwelijks onderwerp was van empirisch onderzoek. Dit onderzoek vult die lacune op. Het is toegespitst op het op het functioneren van middenkader in samenhang met de invulling van het gebiedsgebonden politiewerk.

Het middenkader bij de politie vervult meer dan alleen een schakelfunctie tussen management en uitvoering. De chefs die leiding geeft aan het gebiedsgebonden politiewerk moeten tevens centrale korpsdoelen en prioriteiten in overeenstemming zien te brengen met lokale behoeften en aanspraken op politie inzet. Daar bovenop zagen deze ‘lokale politieleiders zich de afgelopen tijd ook nog eens gesteld voor de opgave de vele veranderingen bij de politie, waaronder van hogerhand opgelegde doelen en prioriteiten in prestatieconvenanten, te vertalen naar de uitvoering zonder dat het ten koste te laten gaan van het politiewerk op straat en de relatie met het publiek. Mede aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden wordt beschreven hoe deze ‘lokale politieleiders’ leiding geven aan gebiedsgebonden teams, hoe ze omgaan met zowel externe lokale politieke druk als interne organisatieveranderingen waaraan zij bloot staan.

De studie laat zien hoe zij op het snijvlak van bovengeschikte chefs, uitvoerders en lokale gezagsdragers, er veelal goed in slagen om te midden van breuklijnen, een werkbare en succesvolle middenweg te vinden. Maar dat niet alleen. Vanuit het perspectief van het middenkader wordt een boeiend tijdsbeeld geschetst van ontwikkelingen die elkaar opvolgen bij de politie in reactie op een sterk veranderende, kritische politiek-maatschappelijke omgeving. Dat fungeert daarmee als spiegel voor de politie zelf in een tijd waarin haar functioneren op meerdere fronten onder druk staat.

Bestanden downloaden

PW38.Kerngegevens.pdf
Terug