Van strohalm tot strategie

Een onderzoek naar ervaringen met opsporingsberichtgeving via elektronische media (2005). A. Kuijvenhoven (Kuijvenhoven). Verkenningen 17

Samenvatting

Onderwerp van deze kortlopende verkenning is de vraag in hoeverre de politiekorpsen burgers betrekken bij de opsporing middels (vooral) uitzendingen á la 'opsporing verzocht'. Daartoe is een inventarisatie gemaakt van alle initiatieven onder die noemer in en door (regio)korpsen. Gekeken is daarbij niet alleen gekeken naar 'content' maar ook vorm, frequentie, schaal (lokaal, regionaal, landelijk), organisatie en tevens, voor zover te achterhalen, kosten en baten.
Het resultaat is een ietwat chaotisch caleidoscopisch beeld dat mede wordt veroorzaakt door het ontbreken van niet alleen een centrale regie maar ook een heldere visie op doelen en doelgroepen en hoe die het beste kunnen worden bereikt. Van kosten en baten is dan ook op basis van bestaande gegevens geen goed beeld te maken. Het betreft dan met name aantoonbare bijdragen een concrete opsporingsinspanningen. Voorgesteld wordt dan ook om nader evaluatief onderzoek te doen naar de kosten en baten van aantal programma's dat al wat langer bestaat, zoals opsporing verzocht. 

Bestanden downloaden

van_strohalm_tot_strategie.pdf
VK17.Kerngegevens.pdf
Terug