Begroting

Voor de uitbesteding van wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie is een jaarlijks budget beschikbaar van om en nabij €1.8 miljoen. Daarvan is ongeveer 80% bestemd voor (nieuw) onderzoek en de rest voor uiteenlopende voorbereidings- en follow-up activiteiten.