• Politieenwetenschap


Begroting

Voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma van Politie en Wetenschap (de externe uitbesteding van onderzoek in het kader van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie) is een jaarlijks budget beschikbaar van om en nabij €1. 7 miljoen. Daarvan is ongeveer 80% bestemd voor (nieuw) onderzoek en de rest voor uiteenlopende voorbereidings- en follow-up activiteiten.