Geweld tegen de politie

De rol van mentale processen van de politieambtenaar (2013). L. van Reemst, T. Fischer en B. Zwirs (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Politiewetenschap 70

Samenvatting 

Geweld tegen de politie komt veelvuldig voor en op beleidsmatig niveau is veel aandacht voor het harder aanpakken van daders en weerbaarder maken van politiemensen. Onderzoekers Lisa van Reemst, MSc, dr. Tamar Fischer (beide Erasmus Universiteit Rotterdam) en dr. Barbara Zwirs (Universiteit Leiden) hebben onderzocht wat de rol van mentale processen van politiemensen is bij hun geweldservaringen. Inzicht in deze processen zou mogelijk kunnen helpen bij het omgaan met agressie.

Hiervoor maakten zij gebruik van het theoretische sociale informatieverwerkingsmodel van Crick en Dodge uit 1994. Ze bekeken de manier waarop politiemensen omgaan met een situatie, bijvoorbeeld hoe zij deze waarnemen en interpreteren, welke ideeën zij hebben over mogelijke reacties, en welke reactie zij kiezen. 
Politiemensen uit verschillende delen van het land vulden op twee meetmomenten een vragenlijst in. In de vragenlijst werden verschillende hypothetische situaties voorgelegd, waarna gevraagd werd naar de mentale processen van politiemensen. Hierbij werd een onderscheid gemaakt in passieve, assertieve en agressieve reacties waar politiemensen uit kunnen kiezen in reactie op een situatie. Daarnaast is gevraagd naar de geweldservaringen en achtergrondkenmerken van politiemensen

Bestanden downloaden

Geweld_tegen_de_politie.pdf
PW70.Kerngegevens.pdf
Terug