Publicaties in de groep Politiewetenschap in het jaar 2019

Virtual reality als onderzoeksmethode om inbrekers te doorgronden

Virtual reality als onderzoeksmethode om inbrekers te doorgronden

Gepubliceerd in 2019 in de categorie Politiewetenschap

(2019). I. van Sintemaartensdijk, J.L. van Gelder, P.A.M. van Lange, M. Otten, J.W. van Prooijen Politiewetenschap 114

Lees meer

Verkeershandhaving op Nederlandse autosnelwegen

Verkeershandhaving op Nederlandse autosnelwegen

Gepubliceerd in 2019 in de categorie Politiewetenschap

Evaluatie van de werkwijze van het Team EVT, de effecten en de acceptatie van politiecontroles (2019). Dr. Ch. Goldenbeld, Dr. A. Stelling-Konczak, S. van der Kint, MSc Politiewetenschap 113

Lees meer

Evaluatie bodycams Landelijke Eenheid

Evaluatie bodycams Landelijke Eenheid

Gepubliceerd in 2019 in de categorie Politiewetenschap

Proeftuin bodycams Dienst Infrastructuur 2018 (2019). S. Flight Politiewetenschap 93B

Lees meer

Politiestraatgezag en (on)gehoorzaam burgergedrag

Politiestraatgezag en (on)gehoorzaam burgergedrag

Gepubliceerd in 2019 in de categorie Politiewetenschap

(2019). A. Scholtens, M. Helsloot, I. Helsloot Politiewetenschap 112

Lees meer

Focus. Evaluatie pilot bodycams Politie Eenheid Amsterdam

Focus. Evaluatie pilot bodycams Politie Eenheid Amsterdam

Gepubliceerd in 2019 in de categorie Politiewetenschap

Evaluatie pilot bodycams Politie Eenheid Amsterdam 2017-2018 (2019). Sander Flight Politiewetenschap 93A

Lees meer

Bestrijding van Outlaw Motorcycle Gangs

Bestrijding van Outlaw Motorcycle Gangs

Gepubliceerd in 2019 in de categorie Politiewetenschap

Een rechtsvergelijkende studie naar de aanpak van onrechtmatige organisaties in rechtsstatelijk perspectief (2019). J. Koornstra, B. Roorda, M. Vols, J.G. Brouwer Politiewetenschap 111

Lees meer

Naar een efficiëntere noodhulp?

Naar een efficiëntere noodhulp?

Gepubliceerd in 2019 in de categorie Politiewetenschap

(2019). A. Scholtens, I. Helsloot Politiewetenschap 110

Lees meer

Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijks werk

Wijkagenten en veranderingen in hun dagelijks werk

Gepubliceerd in 2019 in de categorie Politiewetenschap

(2019). J. Terpstra m.m.v. A. Evers Politiewetenschap 109

Lees meer

Bestuurlijke bevoegdheden, politie en de lokale aanpak van onveiligheid

Bestuurlijke bevoegdheden, politie en de lokale aanpak van onveiligheid

Gepubliceerd in 2019 in de categorie Politiewetenschap

(2019). R. Salet, H. Sackers Politiewetenschap 107

Lees meer

Politie en actief burgerschap: een veilig verbond?

Politie en actief burgerschap: een veilig verbond?

Gepubliceerd in 2019 in de categorie Politiewetenschap

Een onderzoek naar samenwerking, controle en (neven)effecten (2019). V. Lub, T. de Leeuw Politiewetenschap 108

Lees meer