Publicaties in de groep Politiekunde in het jaar 2008

Onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van AWARE voor de politie

Onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van AWARE voor de politie

Gepubliceerd in 2008 in de categorie Politiekunde

Ervaringen met een nieuwe aanpak van belagers door ex-partners (2008). M. Bruinsma, J. van Haaf en R. Römkes (IVA Beleidsonderzoek en Advies i.s.m. INTERVICT/Universiteit van Tilburg). Politiekunde 21

Lees meer

Solosurveillance. Kosten en baten

Solosurveillance. Kosten en baten

Gepubliceerd in 2008 in de categorie Politiekunde

(2008). S.H. Esselink, J. Broekhuizen en F.M.H.M. Driessen (Bureau Driessen, Utrecht). Politiekunde 20

Lees meer

Geografische daderprofilering

Geografische daderprofilering

Gepubliceerd in 2008 in de categorie Politiekunde

Een inventarisatie van randvoorwaarden en succesfactoren (2008). G. te Brake en A. Eikelboom (TNO Defensie en veiligheid, Soesterberg). Politiekunde 19

Lees meer

Overbelast?

Overbelast?

Gepubliceerd in 2008 in de categorie Politiekunde

De administratieve belasting van politiemensen bij de afhandeling van jeugdzaken (2008). G. Brummelkamp en M. Linssen (EIM, Zoetermeer). Politiekunde 18

Lees meer

Hoeveel wordt het vandaag?

Hoeveel wordt het vandaag?

Gepubliceerd in 2008 in de categorie Politiekunde

Een studie naar de kans op voetbalgeweld en het veiligheidsbeleid bij voetbalwedstrijden (2008). E.J. van der Torre, R.F.J. Spaaij en E.D. Cachet (COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Den Haag). Politiekunde 17

Lees meer

Baat bij de politie

Baat bij de politie

Gepubliceerd in 2008 in de categorie Politiekunde

Een onderzoek naar de opbrengsten voor burgers van het optreden van de politie (2008). M. Goderie en B. Tierolf (Verwey-Jonker Instituut, Utrecht). Verkenningen 32

Lees meer