Publicaties voor: Internationale vergelijkingen

  1. Een internationaal literatuuronderzoek (2017). S. Flight (Sander Flight Onderzoek & Advies, Amsterdam). Politiewetenschap 93

  2. Onderzoek naar de sterkte van de politie in Nederland, België, Denemarken, Engeland & Wales en Nordrhein-Westfalen (2012). J.H. Haagsma, I. Smits, H. Waarsing en C.J. Wiebrens (AEF, Utrecht). Politiewetenschap 59b

  3. (2011). O.M.J. Adang (Politieacademie, Apeldoorn). Politiewetenschap 55

  4. Jongerenoverlast op straat: is de Engelse aanpak geschikt voor Nederland? (2010). M.L. Koemans (Universiteit Leiden). Politiekunde 34

  5. Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van het politiebestel in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland & Wales (2009). L. Cachet, A. van Sluis, Th. Jochoms, A. Sey, A. Ringeling (Erasmus Universiteit, Rotterdam & KLPD). Politiewetenschap 49

  6. (2008). C. Liedenbaum en M. Kruijsen (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 41

  7. (2006). S. Flight, P. Hulshof en P. van Soomeren (DSP-groep, Amsterdam). Verkenningen 24

  8. Publieke en private speurders in Nederland en België (2005). U. Rosenthal, L. Schaap, J.C. van Riessen (COT, Den Haag), P. Ponsaers en A.H.S. Verhage (Universiteit Gent). Politiewetenschap 24

  9. De politieke discussie, het juridische kader, de landelijke organisatie en de feitelijke werking (2005). C.J.C.F. Fijnaut, A.C. Spapens en D. van Daele (Universiteit Tilburg). Politiewetenschap 25

  10. Een verkenning van projecten voor probleemjeugd in Duitsland, Engeland en Zweden (2003). I. van Leiden, G. Verhagen en H.B. Ferwerda (Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiewetenschap 12