Publicaties voor: Jeugd

 1. Best practices uit binnen- en buitenland (2019). J. Reef, N. Ormskerk Politiekunde 98

 2. Over de waarde van full contact vechtsport voor jongeren (2018). Eric Lagendijk, Ineke Deelen P&W verkenning 81

 3. De criminele carrières en achtergrondkenmerken van jonge daders van een zwaar delict (2017). M.V. van Koppen, V.R. van der Geest en E.R. Kleemans (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 100

 4. Dertien desisters uit criminele jeugdgroepen aan het woord (2016). C. Hoogeveen, A. van Burik, B. de Jong en E. Klooster (Bureau Alpha, 's-Hertogenbosch, VanMontfoort, Woerden). Politiekunde 78

 5. De rol van achterstanden, ouders, normen en vrienden (2014). F.M.H.M. Driessen, F. Duursma en J. Broekhuizen (Bureau Driessen, Utrecht). Politiewetenschap 73

 6. Een casusonderzoek naar de leden van drie criminele jeugdgroepen uit het einde van de vorige eeuw (2013). H. Ferwerda, B. Beke en E. Bervoets (Bureau Beke Arnhem / Beke Advies, Arnhem / LokaleZaken, Rotterdam). Politiekunde 59

 7. Een talige kijk in de leefwereld, normen en waarden van Nederlandse jongeren (2013). T.C. van Charldorp en R.A.M. van den Heerik (Vrije Universiteit, Amsterdam). Verkenningen 67

 8. Jongerenoverlast op straat: is de Engelse aanpak geschikt voor Nederland? (2010). M.L. Koemans (Universiteit Leiden). Politiekunde 34

 9. Jeugdbendes naar Amerikaans model in Nederlandse steden en op Curaçao (2009). M. van San en C. van Bentum (RISBO, Erasmus Universiteit Rotterdam / Willem Pompe Instituut, Utrecht). Verkenningen 42

 10. Marokkaanse en Antilliaanse jongens in interactie met de politie (2007). N. Kop en M. Euwema (Politieacademie / Universiteit Utrecht). Politiewetenschap 40

 11. Inventarisatie van twee samenwerkingsprojecten bij de aanpak van jeugd (2005). Paul Boekhoorn (BSSO, Nijmegen). Verkenningen 12

 12. Stappenplan en randvoorwaarden voor de shortlistmethodiek (2004). H. Ferwerda en A. Kloosterman, Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem / Politie Gelderland-Midden. Politiekunde 6

 13. Een verkenning van projecten voor probleemjeugd in Duitsland, Engeland en Zweden (2003). I. van Leiden, G. Verhagen en H.B. Ferwerda (Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiewetenschap 12

 14. Cultuurverschillen in communicatie tussen politie en allochtonen (2003). F. Leenders en B. Wesselingh (CVO, Utrecht). Verkenningen 2

 15. De vroege loopbaan van criminele allochtone jongens (2002). H.M. Op den Kamp, C. Halfhide en F.M.H.M. Driessen (Bureau Driessen, Utrecht). Verkenningen 1

 16. Allochtone jongeren en criminaliteit (2002). F.M.H.M Driessen, B.G.M. Völker, H.M. Op den kamp, A.M.C. Roest en R.J.M. Moolenaar (Bureau Driessen, Utrecht). Politiewetenschap 5