Publicaties voor: Lokaal bestuur

 1. (2019). R. Salet, H. Sackers Politiewetenschap 107

 2. Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld (2018). W. Bantema, S.M.A. Twickler, S.A.J. Munneke, M. Duchateau en W.Ph. Stol (NHL Stenden Hogeschool / Rijksuniversiteit Groningen). Politiewetenschap 103

 3. Een analyse van het gemeentelijke noodrecht (2016). A.J. Wierenga, C. Post en J. Koornstra (Rijksuniversiteit Groningen). Politiekunde 84

 4. (2015). B. Roorda (Rijksuniversiteit Groningen). Politiewetenschap 83

 5. (2015). B. Roorda (Rijksuniversiteit Groningen). Politiewetenschap 84

 6. Gezamenlijke inspanning in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en overlast (2015). I. Gorissen (PBLQ, Den Haag). Politiekunde 74

 7. Van lokaal tot internationaal (2013). E.J. van der Torre en T.B.W.M. van der Torre-Eilert (LokaleZaken, Rotterdam). Politiewetenschap 68

 8. Een verkennende studie naar bestuurlijk veiligheidsbeleid en politiewerk in kleine gemeenten (2011). T.B.W.M. van der Torre-Eilert, D. Keijzer, H. Bergsma, E. Bervoets en E.J. van der Torre (LokaleZaken, Rotterdam). Verkenningen 56

 9. (2010). T.B.W.M. van der Torre-Eilert, H. Bergsma en M.J. van Duin (LokaleZaken, Rotterdam). Politiewetenschap 52

 10. (2010). M.J. van Duin, T.B.W.M. van der Torre-Eilert, H. Bergsma, E. J. van der Torre ( LokaleZaken, Rotterdam). Verkenningen 49

 11. Informatie Inwinning Openbare Orde door de Regionale Inlichtingendienst (2009). B. Hoogenboom (Nyenrode Business Universiteit, Breukelen). Verkenningen 44

 12. Een verkennend onderzoek tegen de achtergrond van een veranderende sturingscontext en sturingsstijl (2002). J. Terpstra (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 3