Publicaties voor: Toezicht en handhaving

 1. Aard en afhandeling van door de politie bij ZSM aangebrachte zaken van huiselijk geweld waarbij minderjarigen zijn betrokken (2022). V. van Koppen, M. Bruggeman, R. Houston, J. Harte Politiekunde 115

 2. Een kwantitatief onderzoek naar sociale verschillen in verdenkingskans en zelfgerapporteerd crimineel gedrag onder jongeren in Nederland (2021). W. Bezemer, A. Leerkes Politiewetenschap 123

 3. Politie in de netwerkaanpak huiselijk geweld (2021). K.D. Lünnemann, S. ter Woerds Politiekunde 111

 4. Proeftuin bodycams Dienst Infrastructuur 2018 (2019). S. Flight Politiewetenschap 93B

 5. Een internationaal literatuuronderzoek (2017). S. Flight (Sander Flight Onderzoek & Advies, Amsterdam). Politiewetenschap 93

 6. (2015). R.M. Vink, H. van den Broek, L.V. van Harten, E. Lenting en P. Elzinga (TNO, Leiden). Verkenningen 77

 7. Politie en de omgang met verwarde personen in Amsterdam (2015). J. Kuppens, T. Appelman, T. van Ham en A. van Wijk (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 71

 8. (2014). M. Goderie (Goderie Onderzoek). Verkenningen 73

 9. Een onderzoek naar een systeem van digitale surveillance (2013). C. Veen en J.G. Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen). Politiekunde 54

 10. Onderzoek aanpak verkeersveelplegers (2014). B. Bieleman, M. Boendermaker, R. Mennes en J. Snippe (Intraval, Groningen / Rotterdam). Politiekunde 65

 11. Methodiek en lessen voor de politie om ongrijpbare veiligheidsfenomenen grijpbaar te maken – op basis van vijf praktijkcasus (2013). H. Ferwerda, T. van Ham en B. Bremmers (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 49

 12. (2008). G. Meershoek en M. Krommendijk (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 43

 13. (2008). S.H. Esselink, J. Broekhuizen en F.M.H.M. Driessen (Bureau Driessen, Utrecht). Politiekunde 20

 14. Marokkaanse en Antilliaanse jongens in interactie met de politie (2007). N. Kop en M. Euwema (Politieacademie / Universiteit Utrecht). Politiewetenschap 40

 15. Cultuurverschillen in communicatie tussen politie en allochtonen (2003). F. Leenders en B. Wesselingh (CVO, Utrecht). Verkenningen 2

 16. Evaluatie pilot bodycams Politie Eenheid Amsterdam 2017-2018 (2019). Sander Flight Politiewetenschap 93A