Publicaties voor: Eigentijdse relatie met burgers

 1. (2019). A. Scholtens, M. Helsloot, I. Helsloot Politiewetenschap 112

 2. Een onderzoek naar samenwerking, controle en (neven)effecten (2019). V. Lub, T. de Leeuw Politiewetenschap 108

 3. (2018). G. Jacobs,T. Hak, G. Vanderveen, M. Flory, T. Thuis, S. Valkeman, M. Franken Politiekunde 96

 4. Een onderzoek naar de werking en effecten van WhatsApp-buurtgroepen (2018). S. Mehlbaum, R. van Steden, M. van Dijk Politiekunde 95

 5. (2016). P. Boekhoorn en J. Tolsma (BBSO, Nijmegen; Radboud Universiteit, Nijmegen). Politiekunde 75

 6. Maatschappelijke verbeelding en de impact van gezagsbeelden op burgers (2014). H. de Mare, B. Mali, M. Bleecke en G. van den Brink (Tilburg University / Stichting IVMV, m.m.v. Motivaction). Politiekunde 63

 7. Naar een balans tussen instrumentalisering en autonomie van burgers in veiligheid (2014). M. van der Landt (Vrije Universiteit Amsterdam). Verkenningen 69

 8. (2013). L. van der Veer, A. van Sluis, S. Van de Walle en A. Ringeling (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Politiewetenschap 71

 9. Een onderzoek naar de communicatievormen tussen burgers en blauw (2011). H.J.G. Beunders, M.D. Abraham, A.G. van Dijk en A.J.E. van Hoek. (Erasmus Universiteit, Rotterdam/DSP-groep, Amsterdam). Politiewetenschap 54

 10. Publiekscommunicatie over seriële schokkende incidenten (casestudy Lelystad) (2011). A.J.E. van Hoek (DSP-groep, Amsterdam). Politiekunde 36

 11. (2010). K. van der Vijver, P. Geurts en O. Zoomer (IPIT, Universiteit Twente). Verkenningen 48

 12. Een onderzoek naar de opbrengsten voor burgers van het optreden van de politie (2008). M. Goderie en B. Tierolf (Verwey-Jonker Instituut, Utrecht). Verkenningen 32

 13. (2007). F.M.H. Driessen, M. Loix, B.G.M. Völker (Bureau Driessen) Verkenning 32

 14. Feiten, fictie en imagopolitiek (2005). H. Beunders en E. Muller (Erasmus Universiteit, Rotterdam / COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Den Haag). Politiewetenschap 21

 15. Een onderzoek naar het ingrijpen van omstanders bij incidenten in het publiek domein (2003). E. de Bie, A. van Loenen, M. Egelkamp en M. Eysink Smeets (Es&E, Den Haag). Verkenningen 3