Publicaties voor: Georganiseerde criminaliteit

 1. Een fenomeenstudie als basis voor inzicht, awareness en aanpak (2022). H. Ferwerda, J. Wolsink Politiekunde 119

 2. Dilemma's van accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen in hun rol als poortwachter (2022). K. van Wingerde, C. Hofman Politiekunde 116

 3. Een verkennende studie naar de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied en de haven van Amsterdam (NZKG) (2021). Y. Eski, M. Boelens, A.Mesic, H.Boutellier Politiekunde 112

 4. Zoektocht naar georganiseerde criminaliteit in de Noordelijke zeehavens (2020). N. Struiksma, C. Boxum, S.J. Hollenberg, N.O.W. Woestenburg Politiekunde 106

 5. Opbrengsten van de verkennende fase van het onderzoeksprogramma Moba (2019). T van Ham, J. van Esseveldt, H. Ferwerda P&W verkenning 83

 6. Inventariserend onderzoek (2018). Monique Bruinsma, Rik Ceulen en Toine Spapens, m.m.v. Charlotte Deij. Politiekunde 93

 7. Rapportage in het kader van de vijfde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit (2017). C.G. van Wingerde en H.G. van de Bunt (Erasmus School of Law, Rotterdam). Politiewetenschap 99

 8. Overlap in markten van zware en georganiseerde misdaad en de consequenties voor de opsporing (2017). T. Spapens, m.m.v. M. Bruinsma (Tilburg University). Politiewetenschap 96

 9. Een verkenning van generatie-effecten in de georganiseerde misdaad (2017). H. Moors en T. Spapens (EMMA, Den Haag / Tilburg University) Politiewetenschap 94

 10. Dumping en lozing van synthetisch drugsafval: verschijningsvormen en politieaanpak (2016). Y. Schoenmakers, S. Mehlbaum, M. Everartz en C. Poelarends (Yvette Schoenmakers onderzoek & advies, Amsterdam). Politiekunde 83

 11. Over de relatie tussen full contact vechtsport en criminaliteit (2015). L. Loef en E. Lagendijk (DSP-groep). Verkenningen 76

 12. Een inventariserend onderzoek naar de omvang en aard van de criminaliteit onder migranten uit de Midden- en Oost-Europese EU-landen (2014). J. de Boom, Y Seidler en A.M. Weltevrede (Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam). Verkenningen 70

 13. Oost- en Centraal-Europese rondtrekkende criminele groepen in Nederland (2013). D. Siegel (Universiteit Utrecht). Politiewetenschap 72

 14. Illegaliteit en criminaliteit onder Chinezen in Nederland (2009). J. Knotter, D.J. Korf en Hiu Ying Lau (Bonger Instituut voor Criminologie / UVA, Amsterdam). Verkenningen 40

 15. Verslag van een pilotproject (2005). P.P.H.M. Klerks en N. Kop (Onderzoeksgroep Politieacademie, Apeldoorn). Verkenningen 13

 16. (2005). R. Staring, G. Engbersen, H. Moerland, N. de Lange, D. Verburg, E. Vermeulen en A. Weltevrede (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Politiewetenschap 23

 17. Hedendaagse integriteitsdilemma's van advocaten en notarissen (2004). F. Lankhorst en J.M. Nelen (VU Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 16

 18. Het probleem van de criminaliteit en haar bestrijding (2003). F. Bovenkerk, W. Hogewind, D. Korf en N. Milani (Willem Pompe Instituut, Utrecht). Politiewetenschap 8

 19. Daders uit voormalig Joegoslavië in beeld (2002). M. van san, E. Snel en R. Boers (Risbo, Rotterdam). Politiewetenschap 4

 20. (2020). A. Boer, R. Ceulen. H. Moors, T. Spapens Politiewetenschap 94A

 21. Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en aanpak van ondermijnende criminaliteit in relatie tot kleine havens en luchthavens, railtransport en binnenvaart in Noord-Brabant en Zeeland’. (2021). S. van Nimwegen, T. Spapens, R. Ceulen Politiekunde 110