Publicaties voor: Politie en partners

 1. Publiek-private relaties in de bestrijding van interne financieel-economische criminaliteit’ (2022). C.A. Meerts, W. Huisman, E.R. Kleemans Politiewetenschap 127

 2. Een verkenning bij de Ziggo Dome in Amsterdam (2018). R. Bloeme, P. van Soomeren, B. Szytniewski P&W verkenning 2018

 3. Legergroene bijstand aan de politie bij handhaving van de rechtsorde (2017). E. Bervoets, m.m.v. S. Eijgenraam, T. Dijkhuizen en J. van de Werken (Bureau Bervoets). Politiekunde 89

 4. De rol van de politie in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners (2017). A. van Wijk, M. Hardeman, L. Scholten (Bureau Beke, Arnhem) en M. Olfers (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiekunde 88

 5. Een praktijkonderzoek naar het contact tussen de politie en sociale teams (2017). Johan Kruip (RadarAdvies). P&W verkenningen 79

 6. Een onderzoek naar ZSM en de gevolgen voor het politiewerk (2017). Renze Salet en Jan Terpstra, m.m.v. Paul Frielink (Radboud Universiteit, Nijmegen) Politiewetenschap 92

 7. Afstemming tussen politie en Openbaar Ministerie in zaken van veelvoorkomende aangiftecriminaliteit (2016). R.M. Kouwenhoven en L. Kleijer- Kool (Twynstra Gudde, Amersfoort). Politiekunde 76

 8. (2016). T. Nabben en D.J. Korf (Bonger Instituut, Universiteit van Amsterdam). Politiewetenschap 87

 9. Politie en de omgang met verwarde personen in Amsterdam (2015). J. Kuppens, T. Appelman, T. van Ham en A. van Wijk (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 71

 10. (2014). J. Kort, M.I. Fedorova en J.B. Terpstra (Radboud Universiteit, Nijmegen). Politiewetenschap 78

 11. Een verkenning van mogelijkheden en praktijken (2013). B. Rovers, E. Bervoets en D. Keijzer (BVTO, Den Bosch / LokaleZaken, Rotterdam). Verkenningen 64

 12. Crisissituaties na de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving (2014). M.M. Boone, H.G. van de Bunt en D. Siegel (Erasmus Universiteit, Rotterdam / Universiteit Utrecht). Politiewetenschap 75

 13. (2013). C.E. Huls en J.G. Brouwer, (Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Openbare orde en Veiligheid). Politiekunde 53

 14. (2011). H. van de Bunt, N.L. Holvast en J. Plaisier (Erasmus Universiteit & Impact R&D). Politiekunde 40

 15. De opbrengst van de netwerkfunctie voor de kerntaken opsporing en handhaving openbare orde en de sturing hierop in de gebiedsgebonden politiezorg (2012). I. Helsloot, J. Groenendaal en E.C. Warners (Crisislab, Renswoude). Politiekunde 44

 16. Het werk van de straatcoach in al zijn verschijningsvormen (2012). L. Loef, K. Schaafsma en N. Hilhorst (DSP-groep, Amsterdam). Politiekunde 42

 17. Dynamische processen in veiligheidsnetwerken (2010). J.C.J. Boutellier en I.N.J. de Groot (Security Lab, Vrije Universiteit Amsterdam). Verkenningen 51

 18. Hoofdlijnen voor politie en beleid (2006). E.J. van der Torre (COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Den Haag). Politiewetenschap 31

 19. Inventarisatie van twee samenwerkingsprojecten bij de aanpak van jeugd (2005). Paul Boekhoorn (BSSO, Nijmegen). Verkenningen 12

 20. Kerncompetenties van de politie als criterium voor de afbakening van kerntaken in de praktijk (2004). A. Mein, A. Schutte en A. van Sluis (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Politiewetenschap 15

 21. (2004). Jan Terpstra en Roderik Kouwenhoven (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 19

 22. Een verkenning van projecten voor probleemjeugd in Duitsland, Engeland en Zweden (2003). I. van Leiden, G. Verhagen en H.B. Ferwerda (Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiewetenschap 12

 23. Publiek-private samenwerking in de veiligheidszorg (2003). A.B. Hoogenboom en E.R. Muller (COT, Den Haag). Politiewetenschap 7

 24. Een explorerende studie naar de private forensische accountancy (2002). J. Van Wijk, W. Huisman, T. Feuth en H.G. van de Bunt (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiewetenschap 6

 25. Een handreiking voor de politie (2002). A.A. van Pel, J.C. Wever en L. Smit, (DSP-groep, Amsterdam / TNO, Den Haag). Politiekunde 3