• Politieenwetenschap


Nieuws

Call 2016

De inschrijving voor de Call 2016 is geopend. U wordt uitgenodigd om een onderzoeksidee in te dienen. De inschrijving sluit op vrijdag 1 juli aanstaande om 16.00u.

De Call is gebaseerd op vier thema's van de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie. De Strategische Onderzoeksagenda is op 1 mei 2015 door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld en is richtinggevend voor onderzoek dat door Politie en Wetenschap en de Politieacademie wordt gestart. De Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie vindt u als bijlage.

Wij attenderen u nog even op het volgende:
U wordt uitgenodigd om een onderzoeksidee op hoofdlijnen in te dienen (maximaal 2 pagina's, hier wordt streng op gelet). Uit de ingediende onderzoeksideeën wordt een beperkt aantal geselecteerd voor de tweede ronde. In de tweede ronde worden de indieners uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel uit te werken. Meer informatie hierover vindt u in de Call zelf.

Wij wensen u veel succes bij het opstellen van een onderzoeksidee!

Call 2016

Bijlage1 SOANP

 

Laatste publicaties

Hoe lang kun je schijt hebben?

Dertien desisters uit criminele jeugdgroepen aan het woord.C. Hoogeveen, A. van Burik, B. de Jong, E. Klooster, Politiekunde 78, Politie en Wetensc...

Onbenutte kansen

Een onderzoek naar het gebruik van restinformatie in de opsporing.A. van Wijk, L. Scholten m.m.v. B. Bremmers. Politiekunde 79, Politie en Wetensch...

Die pakken we toch niet op?

Afstemming tussen politie en Openbaar Ministerie in zaken van veelvoorkomende aangiftecriminaliteit.R.M. Kouwenhoven en L. Kleijer-Kool. Politiekun...