• Politieenwetenschap


Nieuws

UITNODIGING

WETENSCHAP OP DE WERKVLOER
13 NOVEMBER 2015

Op 21 mei j.l. hield de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO) van de Politieonderwijsraad (POR) een werkbijeenkomst over de vraag naar de doorwerking van wetenschappelijk onderzoek in de politiepraktijk en het politieonderwijs. Op die dag kwamen met name onderzoekers van buiten de politie aan bod. Tijdens de discussie bleek hoe belangrijk juist ook onderzoekers in de eenheden zijn als brug tussen wetenschap en praktijk.

Op vrijdag 13 november 2015 komt er daarom een vervolg en wordt er een podium geboden aan collega-onderzoekers uit de eenheden. Wat zijn hun ervaringen met doorwerking van wetenschappelijk onderzoek in de politiepraktijk? Wat kunnen zij betekenen als schakels tussen vragen uit de praktijk en de vertaling ervan naar wetenschappelijk onderzoek binnen de eenheden?

Natuurlijk zal de discussie ook relevant zijn voor anderen die betrokken zijn bij onderzoek in de eenheden, zoals opdrachtgevers binnen de politie, beleidsmakers, andere afnemers van het onderzoek en docenten in het politieonderwijs. Om de discussie tussen praktijk en wetenschap te stimuleren worden er ook enkele sprekers uitgenodigd van buiten de politie.

Als dagvoorzitter en discussieleider zal prof. mr. dr. Job Cohen, voorzitter van de CKO, optreden. We hopen dat de discussie concrete inzichten en handvatten oplevert voor de verbinding van politiepraktijk en wetenschap vanuit de ervaringen met onderzoek in de eenheden.
We worden gastvrij onthaald door de Eenheid Den Haag op het Hoofbureau aan de Burgemeester Patijnlaan 35 in Den Haag. De werkbijeenkomst wordt gehouden van 10 uur tot 17 uur.

Aan deelname aan de werkbijeenkomst zijn verder geen kosten verbonden.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven via bijgaand inschrijfformulier. Voor inhoudelijke vragen over het programma mail naar janine.janssen@politie.nl. Voor vragen over de inschrijving mail naar Monique.van.Nieuwenburg@politieacademie.nl.

Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om te komen en een bijdrage te leveren aan de discussie. Graag tot 13 november aanstaande! 

Uitnodiging Wetenschap op de werkvloer

Inschrijfformulier 13 november 2015

 

Laatste publicaties

Van intel tot operatie

De impact van veiligheidsanalisten bij de aanpak van misdaad. M. den Hengst, M. Bruinsma, Y. Schoenmakers, W. Niepce, Politiekunde 73, Politie...

Demonstratieve kampementen

B. Roorda, Politiewetenschap 83, Politie en Wetenschap/Reed Business 2015. Abstract: Demonstratieve kampementen komen de laatste jaren veel vo...

Private ordebewaarders bij betogingen

B. Roorda. Politiewetenschap 84, Politie en Wetenschap/Reed Business 2015. Abstract: Demonstraties zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. D...