• Politieenwetenschap


Nieuws

Binnenkort te publiceren


·         Kindersekstoeristen – Universiteit Leiden
·         Naar handhaafbare noodbevelen en noodverordeningen – 
       Rijksuniversiteit Groningen


 

 

Laatste publicaties

Mensenhandel in de prostitutie opsporen zonder aangifte?

Een vervolgonderzoek om de doorzettingsmacht van de politie te verduidelijken.M. Goderie m.m.v. R. Kool. Politiekunde 81, Politie en Wetenschap/Ree...

Boeven vangen

Een onderzoek naar proactief politieoptreden.W. Landman, L. Kleijer-Kool. Politiewetenschap 91, Politie en Wetenschap/Reed Business 2016.AbstractVo...

Elke dump is een plaats delict

Dumping en lozing van synthetisch drugsafval: verschijningsvormen en politieaanpak.Y, Schoenmakers, S. Mehlbaum, M. Everartz, C. Poelarends. Politi...