• Politieenwetenschap


Nieuws

Hieronder een overzicht van het laatste nieuws

De Call 2014 is uit! 

De inschrijving sluit op 7 september 2014 om 16.00 uur. 

Ingediende voorstellen en aanvragen worden onderworpen aan een selectie- en beoordelingsprocedure onder supervisie van de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO) van de Politieonderwijsraad. De Commissie Kennis en Onderzoek heeft deze taak vanaf 2014 overgenomen van de Programmacommissie Politie en Wetenschap, die is opgeheven.

Per onderzoeksinstelling mogen maximaal 3 voorstellen worden ingediend. 

NB Dit is inclusief onderzoeksvoorstellen die zijn ingediend in samenwerkingsverbanden 

 

Lees meer

Laatste publicaties

Informatiegestuurde dienders

Van Sluis, A., Siep, P., Bekkers, V. (2014). Politiekunde 64, Politie en Wetenschap/Reed Business 2014.AbstractBelangrijke uitgangspunten van infor...

Van stadswacht naar nieuwe gemeentepolitie

Gemeentelijk toezicht en handhaving in de openbare ruimte.Eikenaar T., Stokkom van B., Politiewetenschap 77, Politie en Wetenschap/Reed Business 20...

Brandstichters onder vuur

Een empirische onderzoek naar zaken van brandstichting en hun dadersDalhuisen L. (UU), Koenraadt (UU), Politiewetenschap 76, Politie en Wetenschap/...