• Politieenwetenschap


Nieuws

VOORAANKONDIGING

WETENSCHAP OP DE WERKVLOER
13 NOVEMBER 2015

Op 21 mei j.l. hield de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO) van de Politieonderwijsraad (POR) een
werkbijeenkomst over de vraag naar de doorwerking van wetenschappelijk onderzoek in de politiepraktijk. Op die
geslaagde dag kwamen met name onderzoekers van buiten de politie aan bod.

Op vrijdag 13 november 2015 komt er een vervolg en wordt er een podium geboden aan collega’s uit de eenheden.

Wat zijn hun ervaringen met doorwerking van wetenschappelijk onderzoek in de politiepraktijk? Wat kunnen zij betekenen als schakels tussen vragen uit de praktijk en de vertaling ervan naar wetenschappelijk onderzoek binnen de eenheden?

Om de discussie tussen praktijk en wetenschap te stimuleren worden er ook enkele sprekers uitgenodigd van buiten de politie. Als dagvoorzitter en discussieleider zal prof.dr. Job Cohen, voorzitter van de CKO, optreden.
Aan deelname aan de werkbijeenkomst zijn verder geen kosten verbonden. We worden gastvrij onthaald door de
Eenheid Den Haag op het hoofbureau aan de Burgemeester Patijnlaan 35 in Den Haag.

Inschrijving
Op korte termijn plaatsen wij de uitnodiging op deze website; vanaf dat moment kunt u zich ook inschrijven.
Voor vragen mail naar janine.janssen@politie.nl


Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om te komen en een bijdrage te leveren aan de discussie.

Hopelijk tot 13 november aanstaande!

 

Laatste publicaties

Dat heeft iemand anders gedaan!

Een studie naar slachtofferschap en modus operandi van identiteitsfraude in Nederland.L. Paulissen, J. van Wilsem. Politiewetenschap 82, Politie en...

Na de vrijlating

Een exploratieve studie naar recidive en re-integratie van jihadistische ex-gedetineerdenD.J. Weggemans, B.A. de Graaf. Politiewetenschap 81, Polit...

Vermisten op de kaart

Aard en omvang van langdurige vermissingen.I. van Leiden, M. Hardeman. Politiekunde 72A, Poltieenwetenschap/Reed Business 2015AbstractHet fenomeen ...