Publicaties voor: Organisatie en bedrijfsvoering

 1. Een verkennend onderzoek naar online gegevensvergaring door de politie (2022). W. Landman, S. Groothuis Politiewetenschap 126

 2. (2019). A. Scholtens, I. Helsloot Politiewetenschap 110

 3. (2018). G. Jacobs,T. Hak, G. Vanderveen, M. Flory, T. Thuis, S. Valkeman, M. Franken Politiekunde 96

 4. Een pleidooi voor een maatschappelijk debat over de noodzaak van een utilistisch perspectief op de politiële opsporing (2017). I. Helsloot. P. van Reenen. P. van Lochem

 5. Een onderzoek naar ZSM en de gevolgen voor het politiewerk (2017). Renze Salet en Jan Terpstra, m.m.v. Paul Frielink (Radboud Universiteit, Nijmegen) Politiewetenschap 92

 6. Organisatie, taakuitvoering en gebiedsgebonden werk (2016). Jan Terpstra, Ivo van Duijneveldt, Teun Eikenaar, Tetty Havinga, Bas van Stokkom (Radboud Universiteit, Nijmegen). Politiewetenschap 88

 7. Verschijningsvormen en overwegingen van specialisatie en despecialisatie binnen de Nederlandse politieorganisatie (2014). R.J. Morée, W. Landman en A.C. Bos (Twynstra Gudde, Amersfoort). Politiewetenschap 74

 8. Onderzoek naar kenmerken en mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers (2013). H. de Blouw, I.R. Kolkhuis Tanke en C.C. Sprenger (Politieacademie, Apeldoorn). Politiekunde 56

 9. Wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie (2012). F. Vlek en P. Van Reenen (redactie) (Politie en Wetenschap). Overzichtsstudie

 10. (2011). M. Siesling en D. Nijman (IVA, Tilburg). Verkenningen 55

 11. (2010). M.H.M. van Tankeren (Vrije Universiteit, Amsterdam). Politiekunde 32

 12. Van praktijk tot normatief kader (2009). V. Bekkers, M. Thaens, G. Straten en P. Siep (Erasmus Universiteit, Rotterdam). Politiekunde 23

 13. Informatie Inwinning Openbare Orde door de Regionale Inlichtingendienst (2009). B. Hoogenboom (Nyenrode Business Universiteit, Breukelen). Verkenningen 44

 14. (2008). C. Liedenbaum en M. Kruijsen (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 41

 15. Bouwstenen voor een beleidstheorie (2007). V. Bekkers, A. van Sluis en P. Siep (Erasmus Universiteit CPI, Rotterdam). Verkenningen 30

 16. Beschrijving, analyse en handreiking (2006). E.R. Muller, J.E.M. Polak en C.J.J.M. Stolker (COT, Den Haag & Universiteit Leiden). Politiekunde 12

 17. Een nadere verkenning van het operationeel vreemdelingentoezicht (2006). P. Boekhoorn en T. Speller (BBSO, Nijmegen). Verkenningen 20

 18. Policy transfer en de Nederlandse politie (2006). M. Punch (London School of Economics). Verkenningen 23

 19. (2005). P. van Soomeren en A. Beerenpoot (DSP-groep, Amsterdam). Verkenningen 11

 20. Een functie voor de politie? (2003). Frank van Gemert (Regioplan Beleidsonderzoek, Amsterdam). Verkenningen 7

 21. Onderzoek naar informatiehuishouding van gewelds-meldingen bij de politie (2003). R. van Overbeeke, O. Nauta, A. Beerepoot, S. Flight en M. Rietveld (DSP-groep, Amsterdam). Politiewetenschap 10b