Publicaties voor: Opsporing

 1. Een verslag van de ontwikkeling en pogingen tot implementatie van een handreiking voor efficiënte opsporing door de politie (2022). I. Helsloot, P. van Lochem, C. Kijne Politiewetenschap 125

 2. Een proeftuinonderzoek naar gebiedsgerichte opsporing’ (2021). E. Bervoets, J. Broekhuizen, K. van den Akker, J. Landsman Politiekunde 113

 3. (2021). L.N. de Swart, G.P.J.M. op 't Hoog, B.M.J. Slot, A. Winkel Politiekunde 108

 4. Benutten van digitale sporen (2020). R. Zuurveen, W.Ph. Stol Politiekunde 107

 5. De politie onderweg naar toekomstbestendige opsporing en vervolging? (2020). P. van Egmond, A. Swami-Persaud, A. Verwest Politiekunde 105

 6. Een onderzoek naar de effectiviteit van juridische advisering bij TGO-onderzoeken in de politie-eenheid Den Haag (2020). A. Scholtens, P. van Lochem Verkenning 85

 7. Begrijpen en beïnvloeden van opsporingspraktijken (2020). W. Landman, R. Kouwenhoven, M. Brussen Politiewetenschap 116

 8. Een onderzoek naar het werk van de kinderpornorechercheurs (2018). A. van Wijk P&W verkenningen

 9. Overlap in markten van zware en georganiseerde misdaad en de consequenties voor de opsporing (2017). T. Spapens, m.m.v. M. Bruinsma (Tilburg University). Politiewetenschap 96

 10. Productie en distributie van softdrugs in Noord-Nederland (2017). J. Snippe, R. Mennes, M. Sijtstra en B. Bieleman (Intraval Onderzoek en Advies, Groningen-Rotterdam). Politiekunde 90

 11. Opsporing in dorpen en stadsbuurten met een gesloten leefgemeenschap (2017). E. Bervoets en M. Bruinsma, m.m.v. H. Turan en E. Veerman (Bureau Bervoets). Politiewetenschap 97

 12. De recherchepraktijk in moord- en verkrachtingszaken (2017). A. van Wijk, I. van Leiden en M. Hardeman (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 87

 13. Op zoek naar voortvluchtige veroordeelden in Nederland (2017). Y. Schoenmakers, I. de Groot, J. van Zanten, A. van Rooyen en J. Baars. (Yvette Schoenmakers Onderzoek & Advies) Politiekunde 82

 14. Een vervolgonderzoek om de doorzettingsmacht van de politie te verduidelijken (2016). M. Goderie, m.m.v. R. Kool (Goderie Onderzoek, Klarenbeek). Politiekunde 81

 15. Een onderzoek naar het gebruik van restinformatie in de opsporing (2016). A. van Wijk en L. Scholten (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 79

 16. Reconstructie van een moordonderzoek binnen de criminele woonwagenwereld (2014). I. van Leiden, B. Bremmers en H. Ferwerda (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 70

 17. Methodiek en lessen voor de politie om ongrijpbare veiligheidsfenomenen grijpbaar te maken – op basis van vijf praktijkcasus (2013). H. Ferwerda, T. van Ham en B. Bremmers (Bureau Beke, Arnhem). Politiekunde 49

 18. Fotografie in de dagelijkse en gesimuleerde praktijk (2013). G. Vanderveen en J. Roosma (Universiteit Leiden). Politiekunde 58

 19. Een verkenning (2010). J. Dobbelaar, D.J.M.I. Visser en E.R. Muller (COT; Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Den Haag). Verkenningen 47

 20. Empirisch onderzoek naar het nodale politieconcept (2009). H. Ferwerda (Bureau Beke, Arnhem), E. van der Torre en V. van Bolhuis (COT; Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement, Den Haag). Politiekunde 24

 21. (2008). C. Liedenbaum en M. Kruijsen (IPIT, Universiteit Twente). Politiewetenschap 41

 22. Plegen daders misdrijven in hun voormalige woonbuurten? (2008). W. Bernasco, (NSCR, Amsterdam). Verkenningen 34

 23. (2006). M.J.J. López (RCM-advies). Verkenningen 27

 24. Een inventarisatie van randvoorwaarden en succesfactoren (2008). G. te Brake en A. Eikelboom (TNO Defensie en veiligheid, Soesterberg). Politiekunde 19

 25. Toepassing en opbrengsten van hernieuwd onderzoek naar onopgeloste kapitale delicten (2006). I. van Leiden en H. Ferwerda (Advies- en onderzoeksgroep Beke, Arnhem). Politiekunde 13

 26. Onderzoek naar de identificatie van drugsfaciliteiten van synthetische drugs met passieve technieken (2006). R.J.B. Peters. Verkenningen 26

 27. (2005). J.H. Kerstholt, E.J.M. Jansen, A.G. van Amersfoort en A.P.A. Broeders (TNO, Soesterberg). Politiekunde 8

 28. Verslag van een pilotproject (2005). P.P.H.M. Klerks en N. Kop (Onderzoeksgroep Politieacademie, Apeldoorn). Verkenningen 13

 29. Een verkennend onderzoek naar de bijdrage van projecten aan diefstalbestrijding (2002). C.J.E. In 't Velt, M. Hanstede, W. Ph. Stol (NPA-Onderzoeksgroep, Apeldoorn). Politiekunde 4

 30. De rol van vrouwelijke daders (2019). M.D.S. Wijkman, E.R. Kleemans P&W verkenningen 84